fbpx
Hovedpine 2019-08-25T12:42:42+00:00

Har du hovedpine?

Er du plaget af hovedpine? Skriv til os her eller læs videre på denne side og bliv klog på dine smerter.

Hovedpine

Hvad kan man gøre mod det?
Bliv klogere her på siden og få tips og tricks til hjemmet.

Kroniske

Hovedpine

Dette indlæg er for dig der enten har akut eller kronisk hovedpine. Indlægget er skrevet ud fra den nyeste viden på området.

Jeg har valgt ikke at have kildehenvisninger med i selve indlægget, men ønsker du referencer så tøv endelig ikke med at skrive her – så sender jeg dem gerne.

Du kan desuden få gratis værdifuld hjælp med vores E-bog. Læs mere her.

Thomas Vain-Nielsen, Grundlægger af Smertefys.nu

At have et hoved der dunker…

Et fænomen der i høj grad kan påvirke hvor oplagte, aktive og glade vi er, er hovedpine. Hovedpine beskrives af nogen som en form for “fængsel” i sit eget hoved.

I takt med at dagene går kan hovedpinen vedvare og kan til sidst blive en fast del af ens hverdag – selv på dage hvor der ikke er travlt eller stress på.

→ Læs også: Hjælp, jeg har stærke her!

Men hvor mange er egentlig berørt? Og hvad kan man gøre imod det?

Hovedpine

Definition

Definitionen på hovedpine er smerter (enten tiltagende eller konstante) med eventuelle spændinger i muskulaturen omkring nakke, hals og/eller hoved.

Hovedpiner kan inddeles i henholdsvis primære og sekundære.

→ Hvilken faglig baggrund har jeg? Læs her

Primære hovedpiner (98% af alle hovedpiner)

Ved primære hovedpiner forstås forskellige typer af hovedpiner, hvor der ikke er en bag-vedliggende sygdom som årsag (kræft, sclerose mm.).

Der findes forskellige typer af primære hovedpiner:

 • Spændingshovedpine (60-80% af samlet antal)
 • Migræne (ca. 15-20% af samlet antal)
 • Klyngehovedpine (0-1%)

→ Interesseret i smerter? Bliv endnu klogere her

Hovedpine

Spændingshovedpiner er den mest almindelige og beskrives ofte som en værkende og trykkende hovedpine. Typisk er området over øjnene og kæbeleddene ømme ved tryk ligesom nakke og hals muskulatur spænder op. Den kaldes ofte også for “hverdags-hovedpinen”, da den kan opstå på alle tidspunkter uden noget mønster.

→ Har du en spændingshovedpine? Få god vejledning over telefonen her

Migræne er mere mystisk, da den bagvedliggende årsag er ukendt. Smerten beskrives typisk som pulserende og er ofte mere intens end spændingshovedpinen. Mange med migræne oplever sorte prikker for øjnene inden et anfald (aura) samt lysskyhed. Anfald-ene kan vare mellem 4-72 timer og kan medfølges af opkast.

→ Læs også: Er din krop i højt alarmberedskab?

Klyngehovedpiner er yderst sjældne og har nogle specielle karakteristika. Der er ofte tale om udbrud af kortere varighed (typisk 15 min til 3 timer) men kan være yderst intensive. Således har de i folkemunde fået ordet “selvmords-hovedpiner”. Klynge-hovedpiner opstår periodevist og kan i dårlige perioder være flere gange dagligt.

→ Hvor meget søvn skal du have? Læs her!

Hovedpine

Sekundære hovedpiner (Ca. 2% af alle hovedpiner)

Sekundære hovedpiner dækker over mere alvorlige underliggende tilstande som er meget vigtige at få behandlet. Typiske tilstande i denne kategori er følgende:

 • Kræft i hjernen
 • Meningitis (hjernehindebetændelse)
 • Blødninger mellem hinder i hjernen

→ Hvilke ydelser kan vi tilbyde dig? Læs mere her

Her er især historikken der er afslørende. Personer med sekundære hovedpiner kan beskrive hovedpinerne som pludseligt opståede, kraftige, feber og lignende.

Forekomst

Hovedpine rammer folk i alle samfundslag på tværs af uddannelse og social status. Dog er der overvægt at kvinder ift. mænd som rammes. Over en periode på 14 dage vil der i gennemsnit være 7,5% af den danske befolkning som er meget generet af hovedpine.

→ Læs mere om vores tilgang her

Tilstanden findes både som akut og som kronisk tilstand, og er bestemt af hvor lang tid smerterne har været til stede (+ 3 måneder = kronisk hovedpine).

Få værdifuld hjælp over mail

Har du brug for hjælp mod smerter? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores E-bog her!

Du får følgende:

 • Vores nyeste indlæg
 • Opdateret smerteviden
 • Gode råd i din hverdag

Akutte hovedpiner er som tidligere nævnt sjældent farlige men kan i stedet skyldes fak-torer relateret til livsstilen (rygning, alkohol, stress, dårlig søvn etc.). Ved pludseligt op-stået kraftig “tordenskralds”-hovedpine bør du søge læge med det samme.

Kroniske hovedpiner er en tilstand, hvor smerterne er til stede konstant hver dag. Hvor-for hovedpiner kan blive kroniske, kan der være mange årsager til. I de senere år har man fundet en sammenhæng mellem langvarigt forbrug af medicin og hovedpiner.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Behandling

Spændingshovedpiner kan være udløst af forskellige ting; Rygning, stress, dårlig søvn og alkohol er blandt de typiske faktorer. Ved flere dage i træk med hovedpine, kan det være en god idé, at finde og fjerne faktorer som kroppen reagerer skidt på.

Hovedpine

→ Brug for hjælp? Få et overblik over vores priser her

Migræne er en lidt anden boldgade, da man ikke ved, hvorfor det opstår, ud over at det kan være genetisk bestemt sat igang af forskellige “udløsere”. Når man ved et anfald er nært forstående, behandles det i dag primært med medicin, søvn og hvile.

Ved kraftige spændinger i nakke/hals kan det føles lindrende, at få masseret eller bevæget området. Dette har dog sjældent mere end en kortvarig effekt.

→ Har du akut eller kronisk hovedpine? Book en tid her

Smertestillende medicin kan være både godt og skidt i forbindelse med behandling af hovedpiner. Ved akutte, kraftige smerter kan det for nogen være en fin måde at tage toppen af smerterne på.

Længere tids smertestillende medicin er dog ikke hensigtsmæssigt, da der er fundet en sammenhæng mellem overforbrug af medicin og kroniske hovedpiner. Sørg for løbende at have kontakt med egen læge ift. udtrapning af medicin.

→ Læs også: Findes den “rigtige” kropsholdning?

I mange tilfælde anbefales det, at du fører hovedpine-dagbog. Således kan hovedpinen nemmere klassificeres, og den rigtige behandling kan findes.

Når hovedet dunker..

Hovedpine

Et fænomen der i høj grad kan på-virke hvor oplagte, aktive og glade vi er, er hovedpine. Hovedpine kan be-skrives af nogen som en form for “fængsel” i sit eget hoved.

→ Læs: Oplever du stærke smerter?

I takt med at dagene går kan hoved-pinen vedvare og kan til sidst blive en fast del af ens hverdag – selv på dage uden travlhed eller stress.

Men hvor mange er egentlig berørt? Og hvad kan man gøre imod det?

Hovedpine

Definition

Definitionen på hovedpine er smer-ter (enten tiltagende eller konstan-te) med eventuelle spændinger i nakke, hals og/eller hoved.

→ Hvad er min baggrund? Læs her

Hovedpiner kan inddeles i enten primære eller sekundære:

Primære: 98% af alle hovedpiner

Ved primære hovedpiner forstås forskellige typer af hovedpiner, hvor der ikke er en sygdom der ligger til grund (kræft, sclerose mm.).

Hovedpine

→ Få mere viden om smerter her

Der findes forskellige undergrupper af primære hovedpinetyper:

 • Spændingshovedpine (60-80%)
 • Migræne (ca. 15-20%)
 • Klyngehovedpine (0-1%)

Spændingshovedpine er den mest typiske og beskrives ofte som en værkende og trykkende hovedpine. Typisk er området over øjnene og kæbeleddene ømme ved tryk lige-som nakke/hals-muskulatur spæn-der op. Den kaldes ofte også for “hverdags-hovedpinen”.

→ Læs mere om vores tilgang her

Hovedpine

Migræne er mystisk, da den årsag-en fortsat er ukendt. Smerten er of-te pulserende og kan være mere in-tens end spændingshovedpinen. Mange med migræne får sorte prik-ker for øjnene inden et anfald (aura) og lysskyhed. Det varer mellem 4-72 timer og kan medfølges af opkast.

→ Læs: Er din krop i beredskab?

Klyngehovedpiner er sjældne og har specielle karakteristika. Der er ofte tale om udbrud i kort tid (typisk 15 min til 3 timer) men som kan væ-re yderst intensive. Det kaldes i fol-kemunde for “selvmords-hovedpin-er”. Klyngehovedpiner kan i dårlige perioder være flere gange dagligt.

→ Se hvilke ydelser vi tilbyder her

Hovedpine

Sekundære: 2% af hovedpiner

Sekundære hovedpiner dækker ov-er mere alvorlige sygdomme som er meget vigtige at få undersøgt:

 • Kræft i hjernen
 • Hjernehindebetændelse
 • Blødninger i hjernen

Her er det især historikken der er afslørende. Personer med sekun-dære hovedpiner kan beskrive ho-vedpinerne som pludseligt opstå-ede og med samtidig feber.

→ Læs mere i vores E-bog her

Hovedpine

Forekomst

Hovedpine rammer folk i alle sam-fundslag på tværs af uddannelse og social status. Dog er der overvægt at kvinder ift. mænd som rammes.

Over en periode på 14 dage vil der i gennemsnit være 7,5% af den dan-ske befolkning som er meget gene-ret af hovedpine.

→ Hvad består et forløb af? Læs her

Tilstanden findes både som akut og som kronisk tilstand, og er bestemt af hvor lang tid smerterne varer.

Akutte hovedpiner er sjældent far-lige men kan i stedet skyldes faktor-er fra livsstilen (rygning, alkohol, stress, dårlig søvn etc.). Ved pludse-ligt opstået kraftig “tordenskralds”-hovedpine bør du søge læge hurtigt.

→ Få god vejledning over telefon her

Kronisk hovedpine er en tilstand, hvor smerterne er til stede hver dag. Hvorfor det bliver kronisk, kan der være mange årsager til.

I de senere år har man fundet en sammenhæng mellem langvarigt forbrug af medicin og hovedpiner.

→ Få overblik over vores priser her

Hovedpine

Behandling

Spændingshovedpiner kan være ud-løst af forskellige ting; Rygning, str-ess, dårlig søvn og alkohol er blandt de typiske faktorer.

Ved flere dage i træk med hovedpi-ne, kan det være en god idé, at få fjernet faktorer som din krop re-agerer skidt på.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Migræne er en lidt anden boldgade, da man ikke ved, hvorfor det opstår (kan være genetisk). Når et anfald er nært forstående, behandles det pri-mært med medicin, søvn og hvile.

Ved kraftige spændinger i nakke og hals kan det føles lindrende, at få masseret eller bevæget området. Dette har dog sjældent mere end
en kortvarig effekt.

→ Har du brug for hjælp? Book her

Hovedpine

Smertestillende medicin kan være både godt og skidt ved behandling af hovedpiner. Ved kraftige smerter kan det for nogen være en fin måde at tage toppen af smerterne på.

Længere tids medicinindtag kan dog være skidt, da der er fundet en sam-menhæng mellem overforbrug af medicin og kroniske hovedpiner.

→ Vil du vide mere? Book et foredag!

Sørg for løbende at have kontakt med egen læge ved udtrapning.

Det anbefales det, at du fører ho-vedpine-dagbog. Således kan ho-vedpinen nemmere klassificeres, og den rigtige behandling kan findes.

→ Læs: Den “rigtige” kropsholdning

Har du hovedpine?

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at skrive til os. Når du har sendt en besked kan du forvente svar inden for 24 timer – enten via mail eller telefon.

Call Now ButtonRing nu og book en tid