Thomas Søgaard Vain

 • Uddan­net fysioterapeut

 • Master i smertevidenskab

 • Tager ikke imod henvisninger

Book en tid her

Hvem er Thomas?

Thomas Søgaard Vain
Tho­mas Søgaard VainGrund­læg­ger af Smertefys.nu

Som fysi­o­te­ra­pe­ut er jeg dre­vet af en stor inter­es­se for smer­ter og krop­pens enor­me poten­ti­a­le. Udover at være fysi­o­te­ra­pe­ut fær­dig­gjor­de jeg i 2020 en master i smer­te­vi­den­skab og tvær­fag­lig smer­te­be­hand­ling på Aal­borg Universitet.

Smer­ter er meget indi­vi­du­el­le, og der­for er jeg meget opta­get af de sto­re spørgs­mål; Hvor­for er der nogen, der får ondt af en øvel­se, mens andre ikke gør? Og hvor­for er nog­le der ikke mær­ker smer­te, på trods af at de har man­ge skader?

Jeg elsker iværk­sæt­te­ri og har tid­li­ge­re været inde­ha­ver af kli­nik­ken “Fys­sen i Roskil­de”, lige­som jeg også er inde­ha­ver af VRecove­ry.

 • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra Pro­fes­sions­højsko­len Metro­pol i Køben­havn i 2016

 • Master i Smer­te­vi­den­skab og tvær­fag­lig smer­te­be­hand­ling fra Aal­borg Universitet

 • Over 5 års klinik-erfaring

 • Erfa­ring fra arbej­de med Team Danmark-udøvere

 • Arbej­det med kro­ni­ske smer­ter hos folk i alle aldre

Thomas Søgaard Vain
Tho­mas Søgaard VainGrund­læg­ger af Smertefys.nu
Se vores ydelser

Hvor behandler Thomas?

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver sportsmassage i København

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Tho­mas blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Tho­mas arbejdstider:

 • Man­dag: 8–15
 • Tirs­dag: 9–17
 • Ons­dag: 8–15
 • Tors­dag: 9–17
 • Fre­dag: 8–15
Book en tid her

Hvad siger Tho­mas klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas vir­ker meget kom­pe­tent, føl­ger op på tin­ge­ne og er nem at snak­ke med. Jeg kan varmt anbe­fa­le ham.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Chri­sti­an P.

Book en tid her

Hvad kan du få hos Thomas?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysioterapi i København

massage på briks af en fysioterapeut

Massage i København

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjemmebehandling

akut fysioterapi i københavn

Akut fysioterapi

mand der løber i sport

Sportsfysioterapi

indlægssåler

Indlægssåler

to der skriver på computer i et firma

Firmamassage

mand der holder foredrag

Foredrag/workshops

Book en tid her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.