Ydelser

Hvil­ke ydel­ser til­by­der vi?

Se alle vores ydel­ser og vælg den du har brug for her på siden!

Se vores ydelser

Hvad kan vi tilbyde?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysioterapi

massage på briks af en fysioterapeut

Massage

akut fysioterapi i københavn

Akut fysioterapi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjemmebehandling

Holdtræning hos Smertefys i København

Holdtræning

Individuel træning med en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Individuel træning

mand der løber i sport

Sportsfysioterapi

indlægssåler

Indlægssåler

to der skriver på computer i et firma

Firmamassage

gavekort som gave

Gavekort til massage

mand der holder foredrag

Foredrag/workshops

Book en tid her

Vores klinik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Book en tid her

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Caroline Andreasen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Hvad skal du vælge?

Skal du væl­ge et for­løb eller måske en akut tid? Eller er det en mas­sa­ge-tid, der vil være bedst? Da det nog­le gan­ge kan være svært at vide, hvad du har brug for, er det godt med al den hjælp, du kan få. Med vores ind­læg kan du nem­me­re beslut­te dig for, hvad du har brug for.

Hvad er fysioterapi?
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Giv et gavekort i dag!

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til lige hvil­ken ydel­se du ønsker (fysi­o­te­ra­pi, mas­sa­ge osv.) hos en fysi­o­te­ra­pe­ut eller fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de fra Smer­te­fys på Øster­bro i Køben­havn. Dit gave­kort har først en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med brug.

Læs mere her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.