Ydel­ser

Hvil­ke ydel­ser til­by­der vi?

Se alle vores ydel­ser og vælg den du har brug for her på siden!

Se vores ydelser

Hvad kan vi tilbyde?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

Holdtræning hos Smertefys i København

Hold­træ­ning

Individuel træning med en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Indi­vi­du­el træning

indlægssåler

Ind­lægs­så­ler

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

gavekort som gave

Gave­kort til massage

mand der holder foredrag

Foredrag/workshops

Book en tid her

Vores kli­nik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Book en tid her

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Vestervang Christiansen er en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an Vester­vang Christiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Caroline Andreasen er ny fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Hvad skal du vælge?

Skal du væl­ge et for­løb eller måske en akut tid? Eller er det en mas­sa­ge-tid, der vil være bedst? Da det nog­le gan­ge kan være svært at vide, hvad du har brug for, er det godt med al den hjælp, du kan få. Med vores ind­læg kan du nem­me­re beslut­te dig for, hvad du har brug for.

Hvad er fysioterapi?
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Giv et gave­kort i dag!

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til lige hvil­ken ydel­se du ønsker (fysi­o­te­ra­pi, mas­sa­ge osv.) hos en fysi­o­te­ra­pe­ut eller fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de fra Smer­te­fys på Øster­bro i Køben­havn. Dit gave­kort har først en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med brug.

Læs mere her

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.