Ydel­ser

Hvil­ke ydel­ser til­by­der vi?

Se alle vores ydel­ser og vælg den du har brug for her på siden!

Hvad kan vi tilbyde?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

Individuel træning med en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Indi­vi­du­el træning

indlægssåler

Ind­lægs­så­ler

online fysioterapi

Onli­ne fysioterapi

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

gavekort som gave

Gave­kort til massage

mand der holder foredrag

Foredrag/workshops

Vores kli­nik­ker

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi (også med en hen­vis­ning) og massage.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Kli­nik­ken i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum. Bemærk, at vi har faste pri­ser i kli­nik­ken, da vi ikke tager imod henvisninger.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.