Helkropsmassage i København

Helkro­p­s­mas­sa­ge i København

Har krop­pen brug for en pause?

Få den bed­ste helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn her!

Book en tid her

Helkropsmassage i København

Vi til­by­der dig, at få en god helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn, udført af enten fysi­o­te­ra­pe­u­ter eller fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de. Du er der­med altid i de bed­ste hæn­der til din behand­ling. Du kan både få helkro­p­s­mas­sa­ge på vores kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro eller i dit eget hjem.

Se vores priser

Helkropsmassage er for dig med…

Book en tid her
Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København

Kan helkropsmassage hjælpe dig?

Til for­skel for sport­s­mas­sa­ge eller gravid­mas­sa­ge, så behand­ler en helkro­p­s­mas­sa­ge de sto­re mus­k­ler i hele krop­pen. Hos os vil du altid få en helkro­p­s­mas­sa­ge af høje­ste kvalitet:

 • Dyg­ti­ge kompetencer!

 • Fokus på uddannelse

 • Stor viden inden for smerter

Book en tid her

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Caroline Andreasen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Priser på helkropsmassage i København

Her­un­der kan du se vores pri­ser for helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn på Øster­bro. Med en mas­sa­ge­pak­ke spa­rer du pen­ge på behandling:

Kort behandling

350kr
 • 30 min. behandling

Mellemlang behandling

700kr600kr
 • 60 min. behandling

Lang behandling

1050kr850kr
 • 90 min. behandling

Massagepakker

Her­un­der kan du se vores til­bud på massagepakker:

Massagepakke 1

1800kr1650kr
 • 3 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Massagepakke 2

3000kr2675kr
 • 5 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 325kr

Massagepakke 3

1050kr1000kr
 • 3 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 50kr

Massagepakke 4

1750kr1600kr
 • 5 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Priser på helkropsmassage i hjemmet

Her kan du se pri­ser for helkro­p­s­mas­sa­ge i hjem­met. Trans­port er inkl. i pri­sen, hvis din adres­se lig­ger inden­for 6km af kli­nik­ken i København.

Behandling (30 min)

590kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behandling (30 min)

825kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Behandling (60 min)

825kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behandling (60 min)

1095kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Hvad kan helkropsmassage hjælpe på?

stress-symptomer

Stress-symptomer

Nog­le gan­ge kan for­hø­jet stress kom­me til udtryk ved fx. en hur­tig vej­rtræk­ning eller høj puls. Med en helkro­p­s­mas­sa­ge får du en chan­ce for at give din krop en pau­se og kom­me helt ned i gear.

spændinger i kroppen

Spændinger i kroppen

I løbet af en travl uge kan man nemt føle stram­hed i nak­ken eller spæn­dings­ho­ved­pi­ne. Med helkro­p­s­mas­sa­ge kan du få mulig­he­den for at slap­pe en del mere af i krop­pen og afspænde.

ømme muskler

Ømme muskler

Det er ikke nogen hem­me­lig­hed, at ens mus­k­ler kan bli­ve ømme i løbet af en dag. Det kan der­for være en god idé, at for­kæ­le dig med en behand­ling for at give mus­k­ler­ne lidt velvære.

dårligt humør

Dårligt humør

Du ken­der det godt; hvis krop­pen er stiv og brok­ker sig, så bli­ver vi også selv i dår­ligt humør. Der­for kan en ple­je af krop­pen i form af en behand­ling hjæl­pe dig til at få humø­ret op.

Book en tid her

Helkropsmassage i København — hvor lang tid?

Vi til­by­der både op til 90 minut­ters helkro­p­s­mas­sa­ge i Køben­havn på Øster­bro. Læs mere herunder:

30 minutter

30 minut­ter

Med 30 min helkro­p­s­mas­sa­ge, vil du mod­ta­ge behand­ling af enten for­si­den eller bag­si­den i en halv time. Det bety­der natur­lig­vis, at der ikke vil bli­ve gået lige så grun­digt i dyb­den med hver af områ­der­ne som fx. 60 min ville.

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København til gravid kvinde

60 minutter

60 minut­ter

Med en times helkro­p­s­mas­sa­ge er der mulig­hed for at gå en del mere i dyb­den med de for­skel­li­ge områ­der af krop­pen. Hvis du nu væl­ger en time, vil der være tid til behand­ling af både for­an og bag på krop­pen efter ønske.

Fysioterapeut der giver dame massage på Østerbro i København

90 minutter

90 minut­ter

Til 90 minut­ters behand­ling er der mulig­hed for at gå mak­si­malt i dyb­den med mus­k­ler­ne i din krop. Det vil sige, at du hvis du væl­ger den­ne tid, ikke skal bekym­re dig for, om der er tid til behand­ling af alle ønske­de områder.

Fysioterapeut der giver massage på Østerbro i København
Book en tid her

Helkropsmassage i hjemmet

Der kan være man­ge årsa­ger til, at du desvær­re ikke har mulig­hed for at kom­me ind på vores lyse kli­nik i Køben­havn for at få behand­ling. Det bety­der dog hel­dig­vis ikke, at du ikke kan få behand­ling; vi giver nem­lig også helkro­p­s­mas­ssa­ge i dit eget hjem! Når du har boo­k­et en tid, skal du ikke gøre noget andet — vi kom­mer nem­lig med alt.

Læs mere her
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gavekort til en helkropsmassage

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge, til en du hol­der af hos en dyg­tig behand­ler på vores kli­nik­ker i Køben­havn. Gave­kor­tet har en udløbs­da­to på to år, så du kan trygt ven­te med at bru­ge det!

Læs om gavekort

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.