Gave­kort til massage

Vil du glæ­de én du hol­der af?

Giv den per­fek­te gave med et gave­kort til mas­sa­ge her!

Gave­kort til massage

Vil du over­ra­ske en kære­ste, en god ven eller noget fami­lie med den per­fek­te gave? Så er et gave­kort til mas­sa­ge det helt rig­ti­ge for dig! Vi til­by­der gave­kort på vores popu­læ­re massage:

  • God til fest­li­ge anledninger

  • Du bestem­mer selv beløb

  • Op til 2 års holdbarhed

Gave­kort til alle anledninger

Gave­kort til gravidmassage

Gravid kvinde der får gravidmassage hos Smertefys på Østerbro

Hele for­lø­bet fra ankomst af vir­ke­de meget pro­fes­sio­nelt og jeg gik der­fra med en beha­ge­lig for­nem­mel­se i kroppen!

⭐⭐⭐⭐⭐
Julie M.

Hvem er det for?

Man­ge men­ne­sker kan have brug for mas­sa­ge i en travl hver­dag. Mas­sa­ge er dog typisk for folk der kan nik­ke gen­ken­den­de til følgende:

Hvil­ket beløb? Du bestemmer!

Vi går meget op i at være så flek­sib­le som over­ho­ved muligt, så der­for har vores gave­kort ikke et fast beløb på for­hånd. Det er helt op til dig at væl­ge stør­rel­sen på belø­bet. Det vil der­for være en god idé, at tjek­ke vores ven­li­ge pri­ser på behand­ling ud, så du ved hvil­ket beløb, du får brug for.

Vores kli­nik­ker

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Mas­sa­ge på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge. Bemærk, at vi ikke tager imod hen­vis­nin­ger til mas­sa­ge fra lægen.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Mas­sa­ge i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og vej­led­ning. Bemærk, at vi ikke tager imod hen­vis­nin­ger til mas­sa­ge fra lægen.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden.

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Sådan får du et gavekort

Hvis du beslut­ter dig for at købe et gave­kort til dig selv, eller en du hol­der af, så har vi gjort pro­ces­sen nem for dig. Sådan får du et gavekort:

Sådan bru­ger du dit gavekort

Efter købet af gave­kor­tet til mas­sa­ge, får du efter­føl­gen­de en mail med en kode, som skal bru­ges, når det skal ind­lø­ses. Når du vil have en behand­ling, skal du gå ind på vores onli­ne­book­ing og her væl­ge den behand­ling, du ønsker. Inden du går til beta­ling, skal du i fel­tet “gave­kort kode” ind­ta­ste din kode — simpelt!

hvordan indløser du vores gavekort til massage i København på Østerbro?

Hvor læn­ge gæl­der et gavekort?

Et spørgs­mål vi ofte hører er, hvor læn­ge gæl­der et gave­kort til mas­sa­ge hos os? Det er fak­tisk for­holds­vist nemt at sva­re på, for de hol­der i to år fra købs­da­to­en. Det bety­der, at du ikke behø­ver at få det brugt hur­tigt. Du kan trygt ven­te med at bru­ge det til en dag, hvor du har brug for behandling.

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.