Gravid­mas­sa­ge i Køge

Vil du føle dig bed­re til­pas i din graviditet?

Prøv vores vidun­der­li­ge gravi­di­tets­mas­sa­ge i Køge af en fysioterapeut!

Bed­ste gravid­mas­sa­ge i Køge

Har du brug for en kær­lig hånd til din ømme krop i din gravi­di­tet? Nu kan du give dig selv en vel­fortjent gave i form af den bed­ste mas­sa­ge hos os i Køge.

Som gravid er du i sik­re hæn­der, da vores behand­ler er uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut og der­for ken­der krop­pen ud og ind.

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København til gravid kvinde med bækkenløsning
fysioterapeut der giver gravidmassage i Køge

Kun det bed­ste er godt nok

Thomas Søgaard Vain er fysioterapeut hos Smertefys i Køge

Hvem er din behandler?

Mit navn er Tho­mas, og jeg har som fysi­o­te­ra­pe­ut i mere end 8 år meget erfa­ring med smer­ter hos gravi­de. Jeg har tid­li­ge­re arbej­det med både Team Dan­mark-udø­ve­re og folk med kro­ni­ske smerter.

I 2020 afslut­te­de jeg min master-eksa­men i smer­te­vi­den­skab fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, og jeg har siden­hen taget et hav af kur­ser i smerter.

Hvad siger vores gravide?

⭐⭐⭐⭐⭐
“Jeg fik gravid mas­sa­ge hos Smer­te­fys og var rig­tig glad for behand­lin­gen og hele for­lø­bet fra ankomst af vir­ke­de meget professionelt.”

gravidmassage i Køge

Julie M.

⭐⭐⭐⭐⭐
“Fik en fan­ta­stisk gravi­di­tets­mas­sa­ge — det lin­dren­de geval­digt mine gener og smer­ter. Vil helt klart anbe­fa­le ☺️”

Caroline fra Smertefys

Lene

⭐⭐⭐⭐⭐
“Kan varmt anbe­fa­les. Jeg var til gravid mas­sa­ge, og efter kun 2 behand­lin­ger hav­de jeg ikke ondt i ryg­gen længere”

Louise fra Smertefys

Deb­bie

Pri­ser på gravid­mas­sa­ge i Køge

Her kan du se vores pri­ser på gravid­mas­sa­ge i Køge. Bemærk at du kan spa­re man­ge pen­ge med en mas­sa­ge­pak­ke hos os:

priser på massage i Køge
pris på en times massage hos Smertefys i Køge
pris på halvanden times massage hos Smertefys i Køge

Mas­sa­ge­pak­ker

Her­un­der kan du se nær­me­re på vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan gøre en god bespa­rel­se på mas­sa­ge:

Massagepakke 1 hos Smertefys
pris på massagepakke 2 hos Smertefys
pris på massagepakke 3 hos Smertefys
pris på massagepakke 4 hos Smertefys
Thomas fra Smertefys i Køge

Gravid­mas­sa­ge i Køge og omegn

Vi til­by­der ikke kun vores gode gravid­mas­sa­ge på kli­nik­ken i Køge — vi kom­mer også ger­ne hjem til dig! Vi kører ud med briks og gravid­pu­de til dig, såfremt du bor inden for 15 km af klinikken.

  • Opti­malt til dig med stær­ke smerter

  • Vælg enten 30 eller 60 minut­ters behandling

  • Gode pri­ser og flek­sib­le tider

Pri­ser på gravid­mas­sa­ge i hjemmet

Det­te er vores pri­ser for hjem­me­be­hand­ling i Køge og omegn. Bemærk at vi kører ud sva­ren­de til mak­si­malt 15 km fra kli­nik­ken. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behandling:

priser på hjemmemassage af en times varighed hos Smertefys i Køge
priser på hjemmemassage af en halv times varighed hos Smertefys i Køge

Vores kli­nik­ker

behandlerrum for fysioterapeut i Køge (2)

Kli­nik­ken i København

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og gravid­mas­sa­ge i Køben­havn.

behandlerrum hos Smertefys i Køge

Kli­nik­ken i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum med god plads til træ­ning, briks­be­hand­ling og fysi­o­te­ra­pi i Køge.

Gave­kort til gravidmassage

Vil du give din gravi­de kone, kære­ste, venin­de eller dat­ter den bed­ste gave? Så er et gave­kort til gravid­mas­sa­ge den bed­ste ople­vel­se, du kan fin­de. Med et gave­kort er du sik­ret en gave der med sik­ker­hed gør din kære glad. Gave­kor­tet kan bru­ges enten på vores kli­nik i Køben­havn eller i Køge og har en udløbs­da­to på 2 år fra køb.

FAQ — Ofte stil­le­de spørgsmål

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.