fbpx
Henvisning til fysioterapeut 2019-12-04T09:05:32+00:00

Henvisning til fysioterapeut

Her er hvad du skal vide, hvis du har fået en henvisning til fysioterapeut fra din læge.

Henvisning til fysioterapeut

Dette skal du vide, hvis du har fået en henvisning fra læge til fysioterapi

Henvisning til fysioterapeut

Hos Smertefys.nu arbejder vi uden for overens-
komsten, hvilket giver flere forskellige fordele.

Se videoen og læs mere herunder til hvordan du
både kan spare penge og skippe ventetiden!

Henvisning til fysioterapeut

Hos Smertefys.nu arbejder vi uden for overenskomsten, hvilket giver flere fordele. Se videoen og læs mere herunder til hvordan du både kan spare penge og skippe ventetiden!

Lægehenvisning til fys – hvad skal jeg vide?

Med en henvisning fra din egen læge er du berettiget til at få tilskud til din be-handling fra den offentlige sygesikring. Og det er i udgangspunktet rigtig godt.

Henvisning

Det store problem er dog, at det er langt fra alle fysioterapeuter, som du kan få tilskud hos. For at du skal kun-ne få tilskud fra sygesikringen, skal du henvende dig til en klinik, der ejer det der kaldes et “ydernummer”.

→ Spring køen over hos os! Læs her

Der er lige knapt 15.000 fysiotera-peuter på landsplan, men kun 2000 der har tilkøbt sig et ydernummer, hvilket vis-se steder kan give lange ventider på op til 12 uger for at komme til en fysiotera-peut med et ydernummer. Med en henvisning kan den ventetid føles lang.

Grundet de store omkostninger, har vi hos Smertefys.nu IKKE et ydernummer. Det vil sige, at den offentlige sygesikring ikke giver tilskud til behandling hos os. Til gengæld har vi faste lave priser i stedet.

Henvisning

Spring køen over til samme pris

Hvis du har en henvisning men ikke ønsker lang ventetid og kortere behandlinger hos en klinik med ydernummer, så start hos os med det samme. Sådan gør du:

1.  Snak med os om dit behov

Mange faktorer afgør, hvor langt et forløb som regel varer, og det er klart, at visse diagnoser kræver mere end en enkelt konsultation.

Forud for et forløb anbefaler vi derfor, at kontakte os over telefon eller mail og beskrive din situation for os. Et akut problem kan måske løses på én eller to kon-sultationer, mens kroniske smerter oftest kræver mere end én konsultation.

I det tilfælde anbefaler vi klart, at du booker en af vores klippekort, så vi kan tage hånd om dit problem.

2.  Book et klippekort – og få penge tilbage hvis alle klip ikke bruges

Vi tilbyder i alt 3 forskellige klippekort, hvor vi matcher prisen, du skal betale hos en fysioterapeut med et ydernummer:

Henvisning

Da vi ønsker at være grundige i vores behandling, er det et vilkår, at vi bruger 60 min på første konsultation ved alle klippekort.

Men hvad så, hvis du har booket et klippekort men ikke alligevel får brug for alle behandlingerne? Som noget helt unikt kan du selv vælge mellem at gemme dine resterende klip eller få 200kr tilbage for de behandlinger, du ikke fik brugt.

Har du fx. købt klippekort 3 som består af 5 behandlinger, men bliver smertefri efter 3. behandling, kan du altså få 400kr tilbage (2 x 200).

3.  Overvej medlemsskab af sygeforsikring “danmark”

Grundet de tilskud der er, vil det være en god idé at overveje at blive medlem af sygeforsikring “danmark”. Som en del af “danmark” får du op til 133kr i tilskud for en enkelt fysioterapeutisk behandling.

Hvis ikke du allerede er medlem, kan du melde dig ind her.

Det er vigtigt, at du melder dig ind inden, du har brug for hjælp for at få gavn af deres tilskud til behandlingen.

Henvisning

Prissammenligning – spar penge hos os

Hos en klinik med ydernummer skal du betale 273,54 kr for en 1. konsultation som ofte kun varer 30 min (kan være 45 min visse steder).

Hos os betaler du lidt mere, men til gengæld får du 60 min. Vi er derfor billigere pr. time end en klinik med ydernummer. Lad os regne lidt på det:

Henvisning

Klinik med ydernummer: 547,08kr (2 x 273,54)
Smertefys: 500kr

Det giver altså dig en besparelse på 47,08kr for en times behandling hos os, ift. hvis du vælger en klinik med ydernummer.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

I regne-eksemplerne ovenover er der taget udgangspunkt i, at en 1. konsultation hos en klinik med ydernummer varer 30 min. Det kan dog variere fra klinik til kli-nik og afhænger af politikken på stedet.

Det betyder altså, at du både ved en enkelt 1. konsultation samt ved køb af et klippekort kan spare penge samtidig med, at du springer ventetiden over, som der er hos en klinik med ydernummer.

Hvis du har fået en henvisning
fra din læge:

Med en henvisning fra lægen er du berettiget til tilskud til din behand-ling fra den offentlige sygesikring.

Det er dog ikke alle fysioterapeuter, du kan få tilskud hos. For at du kan få tilskud til behandling, skal din fysiote-rapeut have et såkaldt ydernummer.

→ Se vores prissammenligning her

Et ydernummer er kort sagt en tillad-else som den enkelte klinik kan købe sig til dyrt. Om en klinik har ydernum-mer afhænger derfor kun af, om kli-nikken har ønsket at investere dyrt i disse og ikke kvaliteten af klinikken.

Ud af 15.000 fysioterapeuter findes der kun 2000 ydernumre hvilket visse steder kan give lange ventider på op til 12 uger for at komme til.

→ Spring køen over! Læs her

Henvisning

Derudover er der pålagt mange reg-ler, hvis du ejer et ydernummer som kan gå ud over kvaliteten af behand-lingen. Vi har derfor valgt IKKE at ha-ve et ydernummer.

Det vil sige, at den offentlige sygesik-ring ikke giver tilskud til behandling hos os. Til gengæld har vi faste lave priser i stedet.

→ Få overblik over vores priser her

Henvisning

Spring køen over til samme pris – sådan gør du:

1.  Snak med os om dit behov

Forud for et forløb anbefaler vi, at du kontakter os for at beskrive din situ-ation. Et akut problem kan måske lø-ses på én eller to behandlinger mens kroniske smerter oftest kræver mere end én konsultation.

I det tilfælde anbefaler vi klart, at du booker en af vores klippekort, så vi kan tage hånd om dit problem.

→ Hvad består et forløb af? Læs her

2.  Book et klippekort – og få penge tilbage hvis alle klip ikke bruges

Vi tilbyder i alt 3 forskellige klippe-kort, hvor vi matcher prisen du skal betale hos en fysioterapeut, hvor du kan bruge din henvisning:

Henvisning

Men hvad så, hvis du har booket et klippekort men ikke alligevel får brug for alle behandlingerne?

Som noget helt unikt kan du få 200kr tilbage, for de behandlinger du ikke fik brugt.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Har du fx. købt klippekort 3 som be-står af 5 behandlinger, men bliver smertefri efter 3. behandling, kan
du altså få 400kr tilbage (2 x 200)

3.  Overvej medlemsskab af syge-forsikring “danmark”

Som en del af “danmark” får du op til 133kr i tilskud for en enkelt fysiotera-peutisk behandling.

Hvis ikke du allerede er medlem, kan du melde dig ind her.

Det er vigtigt, at du melder dig ind inden du har brug for hjælp, for at
få gavn af deres tilskud.

→ Hvad kan du få af tilskud? Læs her

Henvisning

Prissammenligning – spar penge hos os

Hos en fysioterapeut med ydernum-mer skal du give 273,54 kr for en 1. kons. som ofte kun varer 30 min.

Vi er derfor billigere pr. time end en klinik med ydernummer:

Henvisning

Klinik med ydernummer:  547,08kr (2 x 273,54)
Smertefys: 500kr

Det giver altså dig en besparelse på 47,08kr for en times behandling hos os ift. hvis du vælger en klinik med ydernummer.

→ Se hvilke ydelser vi tilbyder her

Der er i eksemplet taget udgangs-punkt i, at en 1. konsultation hos en klinik med ydernummer varer 30 min. Det kan dog variere fra klinik til klinik.

Du kan altså både springe ventetiden over og spare penge samtidig ved at vælge et klippekort hos os.

HVAD SIGER KLIENTERNE?

“Moderne fysioterapi – som man forven-ter det skal være.”

ForløbNiels, 63 år

“Super fysioterapeut. Kan klart anbe-fales!”

ForløbOscar, 32 år

“Thomas ved meget om smerter og har hjulpet mig en del!”

Fysioterapi i KøbenhavnJulie, 25 år

HVAD SIGER KLIENTERNE?

“Moderne fysioterapi – som man forventer det skal være.”

ForløbNiels, 63 år

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt mig en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du modtager en bekræftelse på mail.

Call Now ButtonRing nu og book en tid