Henvisning til fysioterapeut 2020-07-13T12:54:28+00:00

Henvisning til fysioterapeut

Her er hvad du skal vide, hvis du har fået en henvisning til fysioterapeut fra din læge!

Henvisning til fysioterapeut

Med en henvisning til fysioterapi fra din læge, har du mulighed for at få professionel hjælp til dine smerter. Derudover kan du med en henvisning få lidt tilskud til fysioterapi. Men vidste du, at det faktisk ikke er alle fysioterapeuter som din henvisning gælder til? I Danmark har vi et særligt henvisnings-system som kan være meget forvirrende at forstå for de fleste. På denne her side vil du få alt den information du skal bruge, for at forstå hvad du skal gøre.

Skal man have henvisning til fysioterapeut?

Behøver du egentlig overhovedet en henvisning fra lægen for at få en tid til fysioterapeut? Nej, i dag kan du med reglerne gå direkte fra gaden og få god hjælp uden henvisning til fysioterapeut.

Dog kræver det en lægehenvisning, hvis du vil have mulighed for at få tilskud til din behandling fra det offentlige. Derfor kan du kun bruge din henvisning hos en klinik for fysioterapi der er dækket af den den offentlige overenskomst.

Offentlig overenskomst – hvad er det?

Offentlig overenskomst er et andet ord for den offentlige sygesikring. Det er i Danmark ikke nok for dig, at have en henvisning til fysioterapeut for at få tilskud fra sygesikringen – den klinik du går til skal også have en såkaldt overenskomst. For at klinikken kan været dækket af en overenskomst, skal den eje et såkaldt “ydernummer”.

Hvad er et ydernummer?

Et ydernummer er en form licens som en fysioterapeut skal have for at de patienter han eller hun behandler kan få tilskud fra sygesikringen. Du SKAL altså have fat i en fysioterapeut med et ydernummer, hvis du ønsker at få tilskud til din behandling. Det betyder selv sagt også, at de klinikker der har mange ydernumre, får flere patienter end dem uden.

henvisning til fysioterapeut

I skemaet herover har vi forsøgt at sammenligne priserne for første behandling. Her ses det, at en klinik med ydernummer både tjener meget mere pr. behandling samtidig med, at du skal betale lidt mindre.

Hvorfor har vi ikke et ydernummer?

Da ydernumrene blev indført i 1988 fik klinikkerne tildelt dem gratis. I dag koster et ydernummer op til en million kroner, og har dermed ikke noget med kvaliteten af klinikken at gøre. Som lille, lokal og ung klinik har vi dog valgt aktivt at sige fra overfor denne ordning, da vi synes den er uretfærdig. I stedet mener vi, at tilskuddet bør følge patienten uanset om klinikken har en licens eller ej.

Sygeforsikring “danmark”

Sygeforsikring “danmark” og den offentlige sygesikring er ikke det samme. Sygesikringen er du sikret som statsborger, mens “danmark” er noget du betaler for ved siden af. Hvis du er medlem af “danmark”, vil du kunne få tilskud til behandling hos en fysioterapeut, uanset om behandleren har et ydernummer.

Hvad med sygeforsikring “danmark”?

Sygeforsikring “danmark” og den offentlige sygesikring er ikke det samme. Sygesikringen er du sikret som statsborger, mens “danmark” er noget du betaler for ved siden af. Hvis du er medlem af “danmark”, vil du kunne få tilskud til behandling hos en fysioterapeut, uanset om behandleren har et ydernummer.

Mere info om henvisninger

Med en henvisning fra din egen læge er du berettiget til at få tilskud til din be-handling fra den offentlige sygesikring. Og det er i udgangspunktet rigtig godt.

henvisning til fysioterapeut

Det store problem er dog, at det er langt fra alle fysioterapeuter, som du kan få tilskud hos. For at du skal kun-ne få tilskud fra sygesikringen, skal du henvende dig til en klinik, der ejer det der kaldes et “ydernummer”.

Der er lige knapt 15.000 fysiotera-peuter på landsplan, men kun 2000 der har tilkøbt sig et ydernummer, hvilket visse steder kan give lange ventider på op til 12 uger for at komme til en fysioterapeut med et ydernummer. Med en henvisning kan den ventetid føles lang.

Grundet de store omkostninger, har vi hos Smertefys.nu IKKE et ydernummer. Det vil sige, at den offentlige sygesikring ikke giver tilskud til behandling hos os. Til gengæld har vi faste lave priser i stedet.

henvisning til fysioterapeut

Spring køen over til samme pris

Hvis du har en henvisning men ikke ønsker lang ventetid og kortere behandlinger hos en klinik med ydernummer, så start hos os med det samme. Sådan gør du:

1.  Snak med os om dit behov

Mange faktorer afgør, hvor langt et forløb som regel varer, og det er klart, at visse diagnoser kræver mere end en enkelt konsultation.

Forud for et forløb anbefaler vi derfor, at kontakte os over telefon eller mail og beskrive din situation for os. Et akut problem kan måske løses på én eller to kon-sultationer, mens kroniske smerter oftest kræver mere end én konsultation.

I det tilfælde anbefaler vi klart, at du booker en af vores klippekort, så vi kan tage hånd om dit problem.

2.  Book et klippekort

Vi tilbyder i alt 3 forskellige klippekort, hvor vi matcher prisen, du skal betale hos en fysioterapeut med et ydernummer. Da vi ønsker at være grundige i vores behandling, er det et vilkår, at vi bruger 60 min på første konsultation ved alle klippekort:

henvisning til fysioterapeut

3.  Overvej medlemsskab af sygeforsikring “danmark”

Grundet de tilskud der er, vil det være en god idé at overveje at blive medlem af sygeforsikring “danmark”. Som en del af “danmark” får du op til 133kr i tilskud for en enkelt fysioterapeutisk behandling.

Hvis ikke du allerede er medlem, kan du melde dig ind her.

Det er vigtigt, at du melder dig ind inden, du har brug for hjælp for at få gavn af deres tilskud til behandlingen.

henvisning til fysioterapeut

Prissammenligning – spar penge hos os

Hos en klinik med ydernummer skal du betale 273,54 kr for en 1. konsultation som ofte kun varer 30 min (kan være 45 min visse steder).

Hos os betaler du lidt mere, men til gengæld får du 60 min. Vi er derfor billigere pr. time end en klinik med ydernummer. Lad os regne lidt på det:

henvisning til fysioterapeut

Klinik med ydernummer: 547,08kr (2 x 273,54)
Smertefys: 500kr

Det giver altså dig en besparelse på 47,08kr for en times behandling hos os, ift. hvis du vælger en klinik med ydernummer.

I regne-eksemplerne ovenover er der taget udgangspunkt i, at en 1. konsultation hos en klinik med ydernummer varer 30 min. Det kan dog variere fra klinik til kli-nik og afhænger af politikken på stedet.

Det betyder altså, at du både ved en enkelt 1. konsultation samt ved køb af et klippekort kan spare penge samtidig med, at du springer ventetiden over, som der er hos en klinik med ydernummer.

Uddybende info:

Med en henvisning fra lægen er du berettiget til tilskud til din behandling fra den offentlige sygesikring.

Det er dog ikke alle fysioterapeuter, du kan få tilskud hos. For at du kan få tilskud til behandling, skal din fysiote-rapeut have et såkaldt ydernummer.

Et ydernummer er kort sagt en tillad-else som den enkelte klinik kan købe sig til dyrt. Om en klinik har ydernum-mer afhænger derfor kun af, om kli-nikken har ønsket at investere dyrt i disse og ikke kvaliteten af klinikken.

Ud af 15.000 fysioterapeuter findes der kun 2000 ydernumre hvilket visse steder kan give lange ventider på op til 12 uger for at komme til.

henvisning til fysioterapeut

Derudover er der pålagt mange reg-ler, hvis du ejer et ydernummer som kan gå ud over kvaliteten af behand-lingen. Vi har derfor valgt IKKE at ha-ve et ydernummer.

Det vil sige, at den offentlige sygesik-ring ikke giver tilskud til behandling hos os. Til gengæld har vi faste lave priser i stedet.

henvisning til fysioterapeut

Spring køen over til samme pris – sådan gør du:

1.  Snak med os om dit behov

Forud for et forløb anbefaler vi, at du kontakter os for at beskrive din situ-ation. Et akut problem kan måske lø-ses på én eller to behandlinger mens kroniske smerter oftest kræver mere end én konsultation.

I det tilfælde anbefaler vi klart, at du booker en af vores klippekort, så vi kan tage hånd om dit problem.

2.  Book et klippekort

Vi tilbyder i alt 3 forskellige klippe-kort, hvor vi matcher prisen du skal betale hos en fysioterapeut, hvor du kan bruge din henvisning:

henvisning til fysioterapeut

3.  Overvej medlemsskab af sygeforsikring “danmark”

Som en del af “danmark” får du op til 133kr i tilskud for en enkelt fysiotera-peutisk behandling.

Hvis ikke du allerede er medlem, kan du melde dig ind her.

Det er vigtigt, at du melder dig ind inden du har brug for hjælp, for at
få gavn af deres tilskud.

Prissammenligning – spar penge hos os

Hos en fysioterapeut med ydernum-mer skal du give 273,54 kr for en 1. kons. som ofte kun varer 30 min.

Vi er derfor billigere pr. time end en klinik med ydernummer:

Klinik med ydernummer:  547,08kr (2 x 273,54)
Smertefys: 500kr

Det giver altså dig en besparelse på 47,08kr for en times behandling hos os ift. hvis du vælger en klinik med ydernummer.

Der er i eksemplet taget udgangs-punkt i, at en 1. konsultation hos en klinik med ydernummer varer 30 min. Det kan dog variere fra klinik til klinik.

Du kan altså både springe ventetiden over og spare penge samtidig ved at vælge et klippekort hos os.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om henvisning til fysioterapeut:

Hvad koster fysioterapi?

Det kommer an på om du henvender dig til en klinik med eller uden overenskomst. Med en overenskomst koster 1. behandling det 275,45kr mens en normal behandling koster 175,14kr. Uden overenskomst kan klinikken selv sætte sine takster.

Er der kvalitetsforskel på klinikker med og uden overenskomst?

Nej. Ofte er klinikker uden overenskomst dog mere specialiserede end dem med overenskomst.

Hvor længe gælder en henvisning fra lægen?

En henvisning fra lægen er gyldig i et helt år fra den udstedes.

Behøver du en henvisning for at gå til fysioterapeut?

Nej, i dag kan din fysioterapeut behandle dig uden behov for en henvisning fra lægen.

HVAD SIGER KLIENTERNE?

“Jeg var igennem alm. øvelser og VR med stor effekt. Jeg følte mig taget godt imod og Thomas var utrolig lyttende. Jeg er i dag næsten smertefri takket være Tho-mas og VR.”

hvem er viVinni, 38 år

“Reflekterende og inspirerende fysioterapeut, som benytter sig af forskellige værktøjer med tanke og evidens til baggrund. Thomas får den største anbefaling herfra!”

hvem er viRegitze, 26 år

“Igennem knap 2 år havde jeg en over-belastning i knæet. I ugerne efter første konsultation gennemførte jeg fuldt træ-ningsprogram uden problemer eller smerter.”

Louisa, 13 år

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.

Call Now Button