Pri­ser

Her kan du se pri­ser på alle vores behandlinger!

Vi til­by­der både behand­lin­ger med og uden en hen­vis­ning fra lægen.

Pri­ser hos Smertefys

Her på siden har vi sam­let vores pri­ser. Udover det kan du læse mere om vores pak­ke­til­bud og til­skud fra syge­for­sik­ring “dan­mark”. Vælg hvad du vil se pri­ser på herunder:

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

et godt tilbud med rabat på behandling

Pak­ke­til­bud

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser u/henvisning)

Det­te er vores pri­ser uden en hen­vis­ning fra lægen. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behand­ling, så der er god tid til undersøgelse/behandling.

Priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
Priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
Priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser m/henvisning)

Det­te er vores pri­ser med en hen­vis­ning fra lægen. Bemærk, at vi kun til­by­der behand­lin­ger af 30 minut­ters varig­hed med en hen­vis­ning. Ønskes læn­ge­re tid er pri­sen den sam­me som uden henvisning.

Priser på fysioterapi med henvisning hos Smertefys

Pri­ser på massage

Her­un­der kan du se vores pri­ser på mas­sa­ge. Se også hvor­dan du kan spa­re man­ge pen­ge med et pak­ke­til­bud på massage:

Pris for 30 minutters massage i Smertefys
Pris for 60 minutters massage i Smertefys
Pris for 90 minutters massage i Smertefys

Pri­ser på hjemmebehandling

Her kan du se vores pri­ser på hjem­me­be­hand­ling, som du kan få, hvis du bor under 6 km fra klinikken.

Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling
Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der giver fysioterapi og massage

Hvor lang tid skal du vælge?

Da vi rig­tig ofte får spørgs­må­let, vil vi ger­ne give vores anbe­fa­lin­ger, til hvor lang fysi­o­te­ra­pi du skal vælge:

60 min: Anbe­fa­les hvis du har haft smer­ter i fle­re uger eller måne­der, da det ofte er mere komplekst.

30 min: Kan være nok, hvis du har aku­t­te smer­ter (fx. hold i nak­ken) igen­nem et par dage eller få uger.

penge i glas til at vise tilskud til hjemmebehandling

Til­skud fra “dan­mark”

Hvis du er med­lem af syge­for­sik­ring “dan­mark”, får du til­skud til fysi­o­te­ra­pi hos os. Du kan føl­gen­de i tilskud:

  • 1. gangs behand­ling.….…..133 kr
  • Nor­mal behand­ling.….….….88 kr

Det er desvær­re ikke muligt at få til­skud til massage-behandlinger.

Pak­ke­til­bud (fysi­o­te­ra­pi)

Her­un­der kan du se vores pak­ke­til­bud (klip­pe­kort) til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Priser på klippekort hos Smertefys
Priser på klippekort hos Smertefys
Priser på klippekort hos Smertefys

Pak­ke­til­bud (mas­sa­ge)

Her­un­der kan du se vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Priser på massagepakker
Priser på massagepakker
Massagepakke-priser

Pri­ser for onli­ne fysioterapi

Her­un­der kan du se vores pri­ser på onli­ne fysi­o­te­ra­pi i form af enten en enkelt net kon­sul­ta­tion eller et forløb:

gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gave­kort til behandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi hos en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut eller stu­de­ren­de fra Smer­te­fys i Køben­havn. Vores gave­kort udlø­ber først 2 år efter købet, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Andre så også…

indlægssåler

Ind­lægs­så­ler

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.