Pri­ser

Her kan du se pri­ser på alle vores behandlinger!

Vi til­by­der både behand­lin­ger med og uden en hen­vis­ning fra lægen.

Se vores priser

Pri­ser hos Smertefys

Her på siden har vi sam­let vores pri­ser. Udover det kan du læse mere om vores pak­ke­til­bud og til­skud fra syge­for­sik­ring “dan­mark”. Vælg hvad du vil se pri­ser på herunder:

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

et godt tilbud med rabat på behandling

Pak­ke­til­bud

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser u/henvisning)

Uden en hen­vis­ning kan du væl­ge enten 30 eller 60 min. Med en hen­vis­ning til­by­der vi kun 30 min. 

1. behand­ling

590kr500kr
 • Med “danmark”-tilskud: 367 kr

 • Varig­hed: 60 min

1. behand­ling (kort)

295kr
 • Med “danmark”-tilskud: 162 kr

 • Varig­hed: 30 min

Opf. behand­ling

375kr
 • Med “danmark”-tilskud: 287 kr

 • Varig­hed: 45 min

Opf. beh. (kort)

275kr
 • Med “danmark”-tilskud: 187 kr

 • Varig­hed: 30 min

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser m/henvisning)

Pri­ser med en hen­vis­ning. Ønsker du mere end 30 min til en behand­ling, skal du boo­ke en tid uden henvisning.

1. behand­ling (m/henv.)

283,91kr
 • Med “danmark”-tilskud: 150,91 kr

 • Varig­hed: 30 min

Opf. behand­ling (m/henv.)

180,52kr
 • Med “danmark”-tilskud: 92,52 kr

 • Varig­hed: 30 min

Pri­ser på massage

Her­un­der kan du se vores pri­ser på mas­sa­ge. Spar man­ge pen­ge med et pak­ke­til­bud på massage:

Mas­sa­ge (30 min)

350kr
 • 30 min (mas­sa­ge)

Mas­sa­ge (60 min)

700kr600kr
 • 60 min (mas­sa­ge)

Mas­sa­ge (90 min)

1050kr850kr
 • 90 min (mas­sa­ge)

Pri­ser på hjemmebehandling

Her kan du se vores pri­ser på hjem­me­be­hand­ling, som du kan få, hvis du bor under 6 km fra klinikken.

Behand­ling (30 min)

590kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behand­ling (30 min)

825kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Behand­ling (60 min)

825kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behand­ling (60 min)

1095kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro i København der giver fysioterapi og massage

Hvor lang tid skal du vælge?

Da vi rig­tig ofte får spørgs­må­let, vil vi ger­ne give vores anbe­fa­lin­ger, til hvor lang fysi­o­te­ra­pi du skal vælge:

60 min: Anbe­fa­les hvis du har haft smer­ter i fle­re uger eller måne­der, da det ofte er mere komplekst.

30 min: Kan være nok, hvis du har aku­t­te smer­ter (fx. hold i nak­ken) igen­nem et par dage eller få uger.

Book en tid her
penge i glas til at vise tilskud til hjemmebehandling

Til­skud fra “dan­mark”

Hvis du er med­lem af syge­for­sik­ring “dan­mark”, får du til­skud til fysi­o­te­ra­pi hos os. Du kan føl­gen­de i tilskud:

 • 1. gangs behand­ling.….…..133 kr
 • Nor­mal behand­ling.….….….88 kr

Det er desvær­re ikke muligt at få til­skud til massage-behandlinger.

Læs om tilskud

Pak­ke­til­bud (fysi­o­te­ra­pi)

Her­un­der kan du se vores pak­ke­til­bud (klip­pe­kort) til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Klip­pe­kort 1 (fys)

1150kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 2 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klip­pe­kort 2 (fys)

1450kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 3 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klip­pe­kort 3 (fys)

1750kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 4 x nor­ma­le beh. (45 min)

Pak­ke­til­bud (mas­sa­ge)

Her­un­der kan du se vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Mas­sa­ge­pak­ke 1

1650kr
 • 3 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Mas­sa­ge­pak­ke 2

2675kr
 • 5 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 325kr

Mas­sa­ge­pak­ke 3

1000kr
 • 3 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 50kr

Mas­sa­ge­pak­ke 4

1600kr
 • 5 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 150kr
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gave­kort til behandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi hos en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut eller stu­de­ren­de fra Smer­te­fys i Køben­havn. Vores gave­kort udlø­ber først 2 år efter købet, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det!

Læs om gavekort

Andre så også…

indlægssåler

Ind­lægs­så­ler

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.