Book en tid

Har du brug for behandling?

Book en tid her eller læs om blandt andet vores afbud­spo­li­tik.

Book en tid online

Sådan gør du — sim­pelt og enkelt:

 1. Vælg ønsket behandling
 2. Find din behand­ler og tid
 3. Udfyld din information
 4. Bekræft din tid
klinik for fysioterapi og massage i København på Østerbro

Værd at vide

Find kon­tak­top­lys­nin­ger, prak­tisk info og dine beta­lings­mu­lig­he­der her:

telefon

Kon­tak­top­lys­nin­ger

Se vores adres­se, tele­fon­num­mer og hvor­dan du ellers kom­mer i kon­takt med os.

Plan med praktiske opgaver

Prak­tisk info

Få info om afbud­spo­li­tik, hvad du skal med­brin­ge til behand­ling og parkering.

kontantbetaling

Beta­lings­mu­lig­he­der

Få et over­blik over hvil­ke beta­lings­mu­lig­he­der du har efter en behand­ling i klinikken.

Kon­tak­top­lys­nin­ger

Her­un­der kan du se vores kon­tak­top­lys­nin­ger til vores kli­nik på Øster­bro i Køben­havn, hvis du ikke ønsker at boo­ke online.

house

Øster­bro­ga­de 45. 2th
2100 Køben­havn Ø

call

60 73 90 10

blogger (1)

Udfyld for­mu­lar

email

kontakt@smertefys.nu

Prak­tisk information

Her giver vi dig et over­blik over prak­tisk infor­ma­tion så som afbud­spo­li­tik og lignende:

Beta­lings­mu­lig­he­der

Skriv til os

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked, kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du mod­ta­ger en bekræf­tel­se på mail.

  Hvad siger vores klienter?

  ⭐⭐⭐⭐⭐
  Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

  massage i københavn

  Mik­kel G.

  ⭐⭐⭐⭐⭐
  Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

  massage i københavn

  Bir­t­he N.

  ⭐⭐⭐⭐⭐
  En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

  massage i københavn

  Tine K.