Book en tid

Har du brug for behandling?

Book en tid her eller læs om blandt andet vores afbud­spo­li­tik.

Book en tid her

Book en tid online

Sådan gør du — sim­pelt og enkelt:

 1. Vælg ønsket behandling
 2. Find din behand­ler og tid
 3. Udfyld din information
 4. Bekræft din tid
Book en tid her
ydelser

Værd at vide

Find kon­tak­top­lys­nin­ger, prak­tisk info og dine beta­lings­mu­lig­he­der her:

telefon

Kontaktoplysninger

Se vores adres­se, tele­fon­num­mer og hvor­dan du ellers kom­mer i kon­takt med os.

Plan med praktiske opgaver

Praktisk info

Få info om afbud­spo­li­tik, hvad du skal med­brin­ge til behand­ling og parkering.

kontantbetaling

Betalingsmuligheder

Få et over­blik over hvil­ke beta­lings­mu­lig­he­der du har efter en behand­ling i klinikken.

Kontaktoplysninger

Her­un­der kan du se vores kon­tak­top­lys­nin­ger til vores kli­nik på Øster­bro i Køben­havn, hvis du ikke ønsker at boo­ke online.

house

Øster­bro­ga­de 45. 2th
2100 Køben­havn Ø

call

60 73 90 10

blogger (1)

Udfyld formular

email

kontakt@smertefys.nu

Praktisk information

Her giver vi dig et over­blik over prak­tisk infor­ma­tion så som afbud­spo­li­tik og lignende:

Book en tid her

Betalingsmuligheder

Skriv til os

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked, kan du forvente svar inden for 24 timer. Du modtager en bekræftelse på mail.

  Hvad Siger Vores Klienter?

  ⭐⭐⭐⭐⭐
  Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

  massage i københavn

  Mik­kel G.

  ⭐⭐⭐⭐⭐
  Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

  massage i københavn

  Bir­t­he N.

  ⭐⭐⭐⭐⭐
  En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

  massage i københavn

  Tine K.

  Book en tid her