Akut fysi­o­te­ra­pi

Brug for akut fysi­o­te­ra­pi i København?

Se vores pri­ser, læs mere om akut fysi­o­te­ra­pi og book en tid i dag!

Akut fysi­o­te­ra­pi i København

Akut fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn er for dig, der har brug for en tid til fysi­o­te­ra­pe­ut hur­tigt (fx. ved kraf­tigt ondt i læn­den eller hold i nak­ken). Med akut fysi­o­te­ra­pi hos os får du følgende:

  • Tid inden for 48 timer

  • Op til 60 min. fysioterapi
  • Højest muli­ge kvalitet

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver akut fysioterapi i København
Caroline fra Smertefys giver massage til person med hovedpine

Sådan fun­ge­rer akut fysioterapi

Akut fysi­o­te­ra­pi fun­ge­rer på sam­me måde som en nor­mal behand­ling. Dog er for­skel­len, at hvis du rin­ger for at boo­ke en tid skal oply­se, at du vil have en aku­t­tid til fysi­o­te­ra­pi. Vi til­by­der akut fysi­o­te­ra­pi på vores flot­te kli­nik på Øster­bro i Køben­havn eller i dit eget hjem. Man behø­ver ikke en hen­vis­ning fra lægen for at få en tid hos os.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Tine K.

Akut fysi­o­te­ra­pi (pri­ser uden henvisning)

Det­te er vores pri­ser uden en hen­vis­ning fra lægen. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behand­ling, så der er god tid til undersøgelse/behandling.

Priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
Priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
Priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser med en henvisning)

Det­te er vores pri­ser med en hen­vis­ning fra lægen. Bemærk, at vi kun til­by­der behand­lin­ger af 30 minut­ters varig­hed med en hen­vis­ning. Ønskes læn­ge­re tid er pri­sen den sam­me som uden henvisning.

Priser på fysioterapi med henvisning hos Smertefys

Pak­ke­til­bud (fysi­o­te­ra­pi)

Her­un­der kan du se vores pak­ke­til­bud (klip­pe­kort) til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Priser på klippekort hos Smertefys
Priser på klippekort hos Smertefys
Priser på klippekort hos Smertefys

Pri­ser for onli­ne fysioterapi

Ved aku­t­te til­fæl­de til­by­der vi også onli­ne fysi­o­te­ra­pi i form af enten en enkelt net kon­sul­ta­tion eller et for­løb. Her­un­der kan du se priserne:

Sådan får du en akut tid

computer med online booking

Book en tid online

Hvis du boo­k­er onli­ne, kan du fin­de alle vores ledi­ge tider og boo­ke lige den tid, der pas­ser dig bedst.

telefon til at tage imod opkald

Ring til os

Hvis ikke vores onli­ne book­ing pas­ser for dig, så kan du natur­lig­vis altid rin­ge til os på 60 73 90 10 og få en tid.

email til modtagelse af bekræftelse

Tjek bekræf­tel­se på mail

Når du har boo­k­et en akut tid, sen­der vi dig en bekræf­tel­se på mail med nog­le vig­ti­ge informationer.

Akut fysi­o­te­ra­pi mod…

Nog­le gan­ge kan smer­ter ske meget plud­se­ligt og kom­me meget kraf­tigt. Der­for er det vig­tigt, at du kan kom­me til med det sam­me. En akut tid til fysi­o­te­ra­pi bru­ges især til dig med:

fysioterapeut på Østerbro i København der laver akut fysioterapi

Akut fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Hvis har brug for akut fysi­o­te­ra­pi men ikke kan kom­me ud af dit hus pga. smer­ter, så kom­mer vi natur­lig­vis hjem til dig. Det ene­ste det kræ­ver er, at dit hjem lig­ger inden for 6 km af vores kli­nik i København.

Pri­ser på akut fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Her kan du se vores pri­ser på akut fysi­o­te­ra­pi i hjem­met. Du kan få til­skud, hvis du er med­lem af “dan­mark”. Trans­port er ink. i pri­sen, og du kan få hjem­me­be­hand­ling, hvis du bor under 6km fra klinikken.

Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.