Akut fysi­o­te­ra­pi

Brug for akut fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn eller Køge?

Se vores pri­ser, læs mere om akut fysi­o­te­ra­pi og book en tid i dag!

Akut fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn og Køge

Akut fysi­o­te­ra­pi på en af vores kli­nik­ker er for dig, der har brug for en tid til fysi­o­te­ra­pe­ut hur­tigt (fx. ved kraf­tigt ondt i læn­den eller hold i nak­ken). Med akut fysi­o­te­ra­pi får du følgende:

  • Tid inden for 48 timer

  • Op til 60 min. fysioterapi
  • Højest muli­ge kvalitet

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver akut fysioterapi i København
Caroline fra Smertefys giver massage til person med hovedpine

Sådan fun­ge­rer akut fysioterapi

Akut fysi­o­te­ra­pi fun­ge­rer på sam­me måde som en nor­mal behand­ling. Dog er for­skel­len, at hvis du rin­ger for at boo­ke en tid skal oply­se, at du vil have en aku­t­tid til fysi­o­te­ra­pi. Vi til­by­der akut fysi­o­te­ra­pi på en af vores flot­te kli­nik­ker på Øster­bro, i Køge eller i dit eget hjem. Man behø­ver ikke en hen­vis­ning fra lægen for at få en tid hos os.

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Tine K.

Vores kli­nik­ker

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Fysi­o­te­ra­pi på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har en flot træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi (også med en hen­vis­ning) og massage.

behandlerrum for Smertefys i Køge

Fysi­o­te­ra­pi i Køge

Kli­nik­ken i Køge åbne­de i juli 2023 og består af et enkelt behand­ler­rum. Bemærk, at vi har faste pri­ser i kli­nik­ken, da vi ikke tager imod henvisninger.

Akut fysi­o­te­ra­pi (pri­ser uden henvisning)

Det­te er vores pri­ser uden en hen­vis­ning fra lægen. Vi anbe­fa­ler altid 60 minut­ter til før­ste behand­ling, så der er god tid til under­sø­gel­se og behand­ling. Bemærk, at vi på kli­nik­ken i Køge kun behand­ler til dis­se priser.

priser på fysioterapi uden henvisning hos Smertefys
priser på fysioterapi uden en henvisning
fysioterapi hos smertefys uden en henvisning
priser på fysioterapi uden en henvisning

Fysi­o­te­ra­pi (pri­ser med en henvisning)

Det­te er vores pri­ser med en hen­vis­ning fra lægen. Bemærk, at vi kun tager imod hen­vis­nin­ger på vores kli­nik i Køben­havn og ikke i Køge.

vores priser på fysioterapi med en henvisning
vores priser på fysioterapi med en henvisning
priser på fysioterapi med en henvisning
vores priser på fysioterapi med en henvisning

Klip­pe­kort (fysi­o­te­ra­pi)

Her­un­der kan du se vores klip­pe­kort til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys
klippekort til fysioterapi hos Smertefys

Pri­ser for onli­ne fysioterapi

Ved aku­t­te til­fæl­de til­by­der vi også onli­ne fysi­o­te­ra­pi i form af enten en enkelt net kon­sul­ta­tion eller et for­løb. Her­un­der kan du se priserne:

priser på online fysioterapi
priser på online fysioterapi

Akut fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Hvis har brug for akut fysi­o­te­ra­pi men ikke kan kom­me ud af dit hus pga. smer­ter, så kom­mer vi natur­lig­vis hjem til dig. Bliv klo­ge­re på hvor­når du kan få hjem­me­be­hand­ling hos os her.

Pri­ser på akut fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Her kan du se vores pri­ser på akut fysi­o­te­ra­pi i hjem­met. Du kan få til­skud, hvis du er med­lem af “dan­mark”. Læs mere her om vores reg­ler for hjem­me­be­hand­ling.

Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling hos Smertefys
Priser på hjemmebehandling
Priser på hjemmebehandling

Sådan får du en akut tid

computer med online booking

Book en tid online

Hvis du boo­k­er onli­ne, kan du fin­de alle vores ledi­ge tider og boo­ke lige den tid, der pas­ser dig bedst.

telefon til at tage imod opkald

Ring til os

Hvis ikke vores onli­ne book­ing pas­ser for dig, så kan du natur­lig­vis altid rin­ge til os på 60 73 90 10 og få en tid.

email til modtagelse af bekræftelse

Tjek bekræf­tel­se på mail

Når du har boo­k­et en akut tid, sen­der vi dig en bekræf­tel­se på mail med nog­le vig­ti­ge informationer.

Akut fysi­o­te­ra­pi mod…

Nog­le gan­ge kan smer­ter ske meget plud­se­ligt og kom­me meget kraf­tigt. Der­for er det vig­tigt, at du kan kom­me til med det sam­me. En akut tid til fysi­o­te­ra­pi bru­ges især til dig med:

fysioterapeut på Østerbro i København der laver akut fysioterapi

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.