Akut fysi­o­te­ra­pi

Brug for akut fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn?

Se vores pri­ser, læs mere om akut fysi­o­te­ra­pi og book en tid i dag!

Book en tid her

Akut fysi­o­te­ra­pi i København

Akut fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn er for dig, der har brug for en tid til fysi­o­te­ra­pe­ut hur­tigt (fx. ved kraf­tigt ondt i læn­den eller hold i nak­ken). Med akut fysi­o­te­ra­pi hos os får du følgende:

 • Tid inden for 48 timer

 • Op til 60 min. fysioterapi

 • Højest muli­ge kvalitet

Se vores priser
Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver akut fysioterapi i København
Caroline fra Smertefys giver massage til person med hovedpine

Sådan fun­ge­rer akut fysioterapi

Akut fysi­o­te­ra­pi fun­ge­rer på sam­me måde som en nor­mal behand­ling. Dog er for­skel­len, at hvis du rin­ger for at boo­ke en tid skal oply­se, at du vil have en aku­t­tid til fysi­o­te­ra­pi. Vi til­by­der akut fysi­o­te­ra­pi på vores flot­te kli­nik på Øster­bro i Køben­havn eller i dit eget hjem.

Book en tid her

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Christian Vestervang Christiansen er en fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Chri­sti­an Vester­vang Christiansen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Caroline Andreasen er ny fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Pri­ser på akut fysioterapi

Her ser du vores pri­ser på akut fysi­o­te­ra­pi i København.
Pro­tip: Hvis du alle­re­de ved, at du skal have mere end én behand­ling, så spar man­ge pen­ge på et pak­ke­til­bud!

1. behand­ling

590kr500kr
 • Med “danmark”-tilskud: 367 kr

1. behand­ling (kort)

295kr
 • Med “danmark”-tilskud: 162 kr

Nor­mal behandling

425kr375kr
 • Med “danmark”-tilskud: 287 kr

Nor­mal beh. (kort)

275kr
 • Med “danmark”-tilskud: 187 kr

Pak­ke­til­bud (fysi­o­te­ra­pi)

Her­un­der kan du se vores pak­ke­til­bud (klip­pe­kort) til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Klip­pe­kort 1 (fys)

1250kr1150kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 2 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klip­pe­kort 2 (fys)

1625kr1450kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 3 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klip­pe­kort 3 (fys)

2000kr1750kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 4 x nor­ma­le beh. (45 min)

Sådan får du en akut tid

computer med online booking

Book en tid online

Hvis du boo­k­er onli­ne, kan du fin­de alle vores ledi­ge tider og boo­ke lige den tid, der pas­ser dig bedst.

telefon til at tage imod opkald

Ring til os

Hvis ikke vores onli­ne book­ing pas­ser for dig, så kan du natur­lig­vis altid rin­ge til os på 60 73 90 10 og få en tid.

email til modtagelse af bekræftelse

Tjek bekræf­tel­se på mail

Når du har boo­k­et en akut tid, sen­der vi dig en bekræf­tel­se på mail med nog­le vig­ti­ge informationer.

Book en tid her

Akut fysi­o­te­ra­pi mod..

Nog­le gan­ge kan smer­ter ske meget plud­se­ligt og være kraf­ti­ge. En aku­t­tid til fysi­o­te­ra­pi bru­ges især til dig med:

Book en tid her
fysioterapeut på Østerbro i København der laver akut fysioterapi
Person der har ondt i sin nakke på grund af et hold i nakken

Akut tid til fysioterapeut

Aku­t­te smer­ter påvir­ker både dit arbej­de og din ener­gi. Hel­dig­vis behø­ver du ikke en hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut for at få en akuttid.

Oftest er det muligt at kom­me til sam­me dag, som du rin­ger! Er det dog ikke muligt, at kom­me til vores fysi­o­te­ra­pe­ut akut i Køben­havn, vil vi give dig en tid inden­for max 2 dage.

Book en tid her

Akut fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Hvis har brug for akut fysi­o­te­ra­pi men ikke kan kom­me ud af dit hus pga. smer­ter, så kom­mer vi natur­lig­vis hjem til dig. Det ene­ste det kræ­ver er, at dit hjem lig­ger inden for 6 km af vores kli­nik i København.

Se pri­ser

Pri­ser på akut fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Her kan du se pri­ser for akut fysi­o­te­ra­pi i hjem­met. Bemærk: Du kan få til­skud, hvis du er med­lem af “dan­mark”. Trans­port er inkl. i pri­sen, hvis du bor under 6km fra klinikken.

Behand­ling (30 min)

590kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behand­ling (30 min)

825kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Behand­ling (60 min)

825kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behand­ling (60 min)

1095kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Andre så også…

fysioterapeut med behandling af knæ

Phy­si­o­t­he­ra­pist in Copenhagen

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.