Akut fysioterapi

Brug for akut fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn?

Se vores pri­ser, læs mere om akut fysi­o­te­ra­pi og book en tid i dag!

Book en tid her

Akut fysioterapi i København

Akut fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn er for dig, der har brug for en tid til fysi­o­te­ra­pe­ut hur­tigt (fx. ved kraf­tigt ondt i læn­den eller hold i nak­ken). Med akut fysi­o­te­ra­pi hos os får du følgende:

 • Tid inden for 48 timer

 • Op til 60 min. fysioterapi

 • Højest muli­ge kvalitet

Se vores priser
Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver akut fysioterapi i København
Caroline fra Smertefys giver massage til person med hovedpine

Sådan fungerer akut fysioterapi

Akut fysi­o­te­ra­pi fun­ge­rer på sam­me måde som en nor­mal behand­ling. Dog er for­skel­len, at hvis du rin­ger for at boo­ke en tid skal oply­se, at du vil have en aku­t­tid til fysi­o­te­ra­pi. Vi til­by­der akut fysi­o­te­ra­pi på vores flot­te kli­nik på Øster­bro i Køben­havn eller i dit eget hjem.

Book en tid her

Hvad siger vores klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

person med smerter hos fysioterapeut på østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Caroline Andreasen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Priser på akut fysioterapi

Her ser du vores pri­ser på akut fysi­o­te­ra­pi i København.
Pro­tip: Hvis du alle­re­de ved, at du skal have mere end én behand­ling, så spar man­ge pen­ge på et pak­ke­til­bud!

1. behandling

590kr500kr
 • Med “danmark”-tilskud: 367 kr

1. behandling (kort)

295kr
 • Med “danmark”-tilskud: 162 kr

Normal behandling

425kr375kr
 • Med “danmark”-tilskud: 287 kr

Normal beh. (kort)

275kr
 • Med “danmark”-tilskud: 187 kr

Pakketilbud (fysioterapi)

Her­un­der kan du se vores pak­ke­til­bud (klip­pe­kort) til fysi­o­te­ra­pi, hvor du kan spa­re man­ge penge.

Klippekort 1 (fys)

1250kr1150kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 2 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klippekort 2 (fys)

1625kr1450kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 3 x nor­ma­le beh. (45 min)

Klippekort 3 (fys)

2000kr1750kr
 • 1. behand­ling. (60 min)
 • 4 x nor­ma­le beh. (45 min)

Sådan får du en akut tid

computer med online booking

Book en tid online

Hvis du boo­k­er onli­ne, kan du fin­de alle vores ledi­ge tider og boo­ke lige den tid, der pas­ser dig bedst.

telefon til at tage imod opkald

Ring til os

Hvis ikke vores onli­ne book­ing pas­ser for dig, så kan du natur­lig­vis altid rin­ge til os på 60 73 90 10 og få en tid.

email til modtagelse af bekræftelse

Tjek bekræftelse på mail

Når du har boo­k­et en akut tid, sen­der vi dig en bekræf­tel­se på mail med nog­le vig­ti­ge informationer.

Book en tid her

Akut fysioterapi i en weekend

Book en tid her

Akut fysioterapi mod..

Nog­le gan­ge kan smer­ter ske meget plud­se­ligt og være kraf­ti­ge. En aku­t­tid til fysi­o­te­ra­pi bru­ges især til dig med:

Book en tid her
fysioterapeut på Østerbro i København der laver akut fysioterapi
Person der har ondt i sin nakke på grund af et hold i nakken

Akut tid til fysioterapeut

Aku­t­te smer­ter påvir­ker både dit arbej­de og din ener­gi. Hel­dig­vis behø­ver du ikke en hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut for at få en akuttid.

Oftest er det muligt at kom­me til sam­me dag, som du rin­ger! Er det dog ikke muligt, at kom­me til vores fysi­o­te­ra­pe­ut akut i Køben­havn, vil vi give dig en tid inden­for max 2 dage.

Book en tid her

Akut fysi­o­te­ra­pi i hjemmet

Hvis har brug for akut fysi­o­te­ra­pi men ikke kan kom­me ud af dit hus pga. smer­ter, så kom­mer vi natur­lig­vis hjem til dig. Det ene­ste det kræ­ver er, at dit hjem lig­ger inden for 6 km af vores kli­nik i København.

Se pri­ser

Priser på akut fysioterapi i hjemmet

Her kan du se pri­ser for akut fysi­o­te­ra­pi i hjem­met. Bemærk: Du kan få til­skud, hvis du er med­lem af “dan­mark”. Trans­port er inkl. i pri­sen, hvis du bor under 6km fra klinikken.

Behandling (30 min)

590kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behandling (30 min)

825kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Behandling (60 min)

825kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behandling (60 min)

1095kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Andre så også…

fysioterapeut med behandling af knæ

Physiotherapist in Copenhagen

massage på briks af en fysioterapeut

Massage

mand der løber i sport

Sportsfysioterapi

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.