Gravid­mas­sa­ge i København

Har du brug for den bed­ste gravidmassage?

Hos os får du en rig­tig god gravid­mas­sa­ge i København!

Book en tid her

Gravidmassage i København

En gravi­di­tet er en unik ople­vel­se, men desvær­re kan smer­ter og spæn­din­ger gøre det ube­ha­ge­ligt. Du bør der­for ikke gå på kom­pro­mis med kva­li­tet i behand­lin­gen. Hos os får du:

 • Fysi­o­te­ra­pe­ut eller fys-stud.

 • Topka­rak­térer fra klienterne

 • Gode pri­ser og flek­sib­le tider

Se vores priser
Fysioterapeut fra Smertefys ved siden af en gravid kvinde

Gravidmassage hos os

Book en tid her

Det rette udstyr til dig

Gravid kvinde der får gravidmassage hos Smertefys på Østerbro

Kan varmt anbe­fa­les. Jeg var til gravid­mas­sa­ge, og efter kun 2 behand­lin­ger hav­de jeg ikke ondt i ryg­gen længere.

⭐⭐⭐⭐⭐
Deb­bie D.

Hvilke lidelser behandler vi?

Mas­sa­ge til gravi­de kan hjæl­pe som lin­dring til en ræk­ke symp­to­mer. Her­un­der har vi listet nog­le af de typi­ske lidel­ser, vi ser i klinikken:

Book en tid her

Massage hvor det passer dig

Caroline fra Smertefys giver firmamassage i København på Østerbro

Gravidmassage på vores klinik

Den­ne behand­ling indeholder:

Vores mest popu­læ­re behand­lings­form for gravi­de er mas­sa­ge på vores kli­nik på Øster­bro i Køben­havn. Her har vi briks og andet udstyr klart til dig.

Læs mere her
fysioterapeut der har medbragt sin egen briks til hjemmebehandling i København på Østerbro

Gravidmassage i dit eget hjem

Den­ne behand­ling indeholder:

Med behand­ling i hjem­met kan du som gravid få os ud til din egen adres­se og få mas­sa­ge. Læs mere om hvor­dan du kan få hjem­me­be­hand­ling her.

Læs mere her

Vores klinik i København

Fysioterapeut der giver gravidmassage på Østerbro i København

Gravid­mas­sa­ge på Øster­bro i København

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og gravid­mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Book en tid her

Hvad Siger Andre Gravide?

⭐⭐⭐⭐⭐
Tho­mas kun­ne med høj fag­lig­hed lin­dre min hoved­pi­ne. Det er en stor hjælp med en fysi­o­te­ra­pe­ut som giver behandling.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Met­te E.

⭐⭐⭐⭐⭐
Yderst kom­pe­tent og utro­lig beha­ge­lig. Her kan man føle sig 100% tryg og i gode hænder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Met­te M.

⭐⭐⭐⭐⭐
Lau­ra var punkt­lig, grun­dig og velover­ve­jet i hen­des frem­gangs­må­de. Kom­mer helt sik­kert igen, når beho­vet opstår.

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Safi­ne L.

Book en tid her

Pri­ser for gravid­mas­sa­ge i København

Her­un­der kan du se vores pri­ser for gravid mas­sa­ge i Køben­havn på Øster­bro. Med vores mas­sa­ge­pak­ker får du for­de­le, hvor du spa­rer penge:

Kort behandling

350kr
 • 30 min. behandling

Mellemlang behandling

700kr600kr
 • 60 min. behandling

Lang behandling

1050kr850kr
 • 90 min. behandling

Vores massagepakker

Her­un­der kan du se vores mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re penge.

Massagepakke 1

1650kr
 • 3 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Massagepakke 2

2675kr
 • 5 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 325kr

Massagepakke 3

1000kr
 • 3 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 50kr

Massagepakke 4

1600kr
 • 5 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Hvor lang tid skal din behandling vare?

Det kan være rig­tig svært som gravid at vide, hvor lang tid, du bør væl­ge. Læs om hvad vi til­by­der her­un­der, og se hvad der pas­ser bedst til dig:

Book en tid her

Til­skud til gravidmassage

Som gravid dæk­ker en hen­vis­ning fra lægen kun til fysi­o­te­ra­pi og ikke gravid­mas­sa­ge. Syge­for­sik­ring “dan­mark” yder lige­le­des ikke til­skud til behand­ling. Der kan dog være pri­va­te sund­heds­for­sik­rin­ger der dæk­ker mas­sa­ge. Du bedes kon­tak­te din for­sik­ring for info.

Book en tid her

Gravidmassage eller fysioterapi?

Man kan nemt bli­ve i tvivl om, hvad man mest har brug for ved smer­ter: Gravid­mas­sa­ge eller fysi­o­te­ra­pi for gravi­de. En god tom­mel­finger­re­gel er, at hvis du kun ople­ver spæn­din­ger, så er mas­sa­ge en god idé.

Har du der­i­mod stær­ke smer­ter, eller vil du ger­ne fore­byg­ge smer­ter, så anbe­fa­ler vi fysi­o­te­ra­pi til din situ­a­tion. Du kan altid rin­ge til os spør­ge om vores vur­de­ring i dit tilfælde.

Book en tid her
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gavekort til gravid massage

Vil du over­ra­ske, en du gravid hol­der af med den helt per­fek­te gave i en hård tid? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge for gravi­de til behand­ling hos en god behand­ler hos os i Køben­havn. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så hun kan helt trygt ven­te med gravi­di­tets­mas­sa­gen til det helt rig­ti­ge tidspunkt!

Køb et gave­kort her

FAQ — Ofte stillede spørgsmål

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.