Sportsmassage i København

Sport­s­mas­sa­ge i København

Brug for sport­s­mas­sa­ge i København?

Prøv den bed­ste sport­s­mas­sa­ge på Øster­bro i Køben­havn her!

Book en tid her

Sportsmassage i København

Hos Smer­te­fys er vi gla­de for at vi kan til­by­de sport­s­mas­sa­ge på vores kli­nik for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn. Den behand­ling du får, vil altid bli­ve givet af en dyg­tig uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut eller fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de på vores flot­te kli­nik på Øster­bro eller i eget hjem.

Se vores priser

Sportsmassage er for dig med…

Book en tid her

Vores klinik i København

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet fysi­o­te­ra­pi og sport­s­mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Book en tid her
Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver sportsmassage i København

Hvad er sportsmassage?

Sport­s­mas­sa­ge er en type mas­sa­ge som typisk gives til idræts­u­dø­ve­re eller andre per­so­ner som har været fysisk akti­ve. Vi har man­ge års erfa­ring med sport­s­mas­sa­ge i Køben­havn, så hos os er du altid sik­ret følgende:

 • Høj­kva­li­tets sportsmassage

 • God uddan­nel­se og erfaring

 • Stor viden inden­for smer­ter

Book en tid her

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Priser på sportsmassage i København

Her­un­der kan du se vores pri­ser. Vi til­by­der både op til 90 min og med en mas­sa­ge­pak­ke, kan du spa­re man­ge pen­ge på dine behandlinger:

Kort behandling

350kr
 • 30 min. behandling

Mellemlang behandling

700kr600kr
 • 60 min. behandling

Lang behandling

1050kr850kr
 • 90 min. behandling

Massagepakker

Her­un­der kan du se vores bil­li­ge mas­sa­ge­pak­ker, hvor du kan spa­re penge:

Massagepakke 1

1800kr1650kr
 • 3 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Massagepakke 2

3000kr2675kr
 • 5 x 60 min.
 • Sam­let rabat: 325kr

Massagepakke 3

1050kr1000kr
 • 3 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 50kr

Massagepakke 4

1750kr1600kr
 • 5 x 30 min.
 • Sam­let rabat: 150kr

Priser på sportsmassage i hjemmet

Her kan du se pri­ser for sport­s­mas­sa­ge i hjem­met. Trans­port er inkl. i pri­sen, hvis din adres­se lig­ger inden­for 6km af kli­nik­ken i København.

Behandling (30 min)

590kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behandling (30 min)

825kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Behandling (60 min)

825kr
 • Afstand: 0–3km fra klinikken

Behandling (60 min)

1095kr
 • Afstand: 3–6km fra klinikken

Mød dine behandlere!

Her­un­der kan du møde vores fysi­o­te­ra­pe­u­ter på Østerbro:

fysioterapeut med briks der er på vej til hjemmebehandling på Østerbro i København

Tho­mas Søgaard Vain

Ejer/fysioterapeut

Caroline Andreasen er fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Caro­li­ne Andreasen

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Julie Niekrenz arbejder som fysioterapeut hos Smertefys på Østerbro i København

Julie Nie­krenz

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Mads Stubberup er ny fysioterapeut hos Smertefys i København på Østerbro.

Mads Stub­be­rup

Fysi­o­te­ra­pe­ut

Martine Andersen er fysioterapeut studerende hos Smertefys på Østerbro i København

Mar­ti­ne Andersen

Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Book en tid her

Hvad kan sportsmassage hjælpe på?

Sport­s­mas­sa­ge kan ofte ikke stå ale­ne i en behand­ling, og der­for kom­bi­ne­res det ofte med fysi­o­te­ra­pi og øvel­ser med ela­stik i behand­lin­gen af:

Book en tid her

Du er måske også interesseret i…

massage på briks af en fysioterapeut

Massage

person der får sportsmassage i københavn

Helkropsmassage

mand der løber i sport

Sportsfysioterapi

Sportsmassage i hjemmet

Hvad så hvis du har rig­tig meget brug for sport­s­mas­sa­ge, men ikke har mulig­hed for at kom­me ind på kli­nik­ken? Det har vi hel­dig­vis en god løs­ning på. Net­op nu til­by­der vi hjem­me­be­hand­ling, hvil­ket bety­der, at vi kan kom­me ud til din adres­se, og give dig behand­ling. Det ene­ste det kræ­ver er, at du bor tæt på kli­nik­ken på Øster­bro.

Læs mere her
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gavekort til behandling

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge med en dyg­tig behand­ler fra vores kli­nik på Øster­bro i Køben­havn. Gave­kor­tet har en udløbs­da­to på to år, så du kan trygt ven­te med at bru­ge det!

Se vores gavekort

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.