fbpx

Findes den "rigtige" holdning?

af Emilie Agerbæk Nielsen, 13.01.2019

Fysioterapeuten fortæller…

Har du nogensinde fanget dit eget, krumryggede spejlbillede i en butiks-rude og skyndt dig at rette dig op?

Som fysioterapeut i København op-lever jeg ofte patienter, der beskriver udfordringer med deres holdning.

→ Hvad er min baggrund? Læs her

Vi ved alle sammen, at vores krops-holdning i løbet af dagen kan være vigtig. Det har vi lært – helt tilbage fra folkeskolen, hvor vi blev rettet op med skråpuder og fik gode råd om, hvilken vej vores knæ skulle vende.

Måske har du set reklamer for den nyeste, smarteste holdningskorrige-rende t-shirt, der kan sørge for, at du retter ryggen.

→ Læs også: Av min ryg!

Kropsholdning

Og hvis din arbejdsdag foregår ved et skrivebord, har du helt sikkert hørt reglerne for den ergonomisk korrekte arbejdsstilling: Du skal kunne nå jor-den med dine fødder, skærmen skal være i øjenhøjde og dine albuer skal være 90 grader, når hænderne hviler på tastaturet.

Kropsholdning

→ Få en firma-aftale her

Men betyder det, at du gør det bed-ste for din krop, hvis du sidder præcis sådan hele din arbejdsdag? Ikke helt.

For selv om mange dygtige sundheds-fagfolk og måske knap så velmenen-de reklamefolk gerne vil have dig til at tro det, så findes der ikke én bestemt kropsholdning, der er god for alle.

→ Læs mere i vores E-bog her

Selvfølgelig findes der holdninger, der i perioder kan være bedre end andre – især hvis du har smerter. Hvis du fx har problemer med ryggen, kan det måske gøre ondt, når du sidder med meget foroverbøj i ryggen. Derfor kan denne stilling være god at undgå, ind-til du får det bedre i ryggen.

Men for den helt almene og smerte-frie krop er der ikke ét men mange rigtige svar i forhold til god holdning.

→ Læs mere om vores tilgang her

Holdning

Kropsholdning – er det ikke noget med at være selvsikker..?

Lad os lige få på plads, hvad krops-holdning egentlig er, bare så vi er sikre på, at vi taler om det samme.

For jo, din holdning kan udstråle større eller mindre grad af selvsik-kerhed, men i fysioterapiens verden er det ikke det, vi tænker på, når vi siger kropsholdning.

→ Få mere viden om smerter her

Måske har du hørt din fysioterapeut eller andre sundhedsfaglige tale om ”bevægeapparatet”. Det er en over-ordnet betegnelse for vores knogler, sener, led og muskler, altså alt det, der gør, at vores krop kan bevæges.

Bevægeapparatet er i øvrigt styret af nervesystemet. Bevægelserne begyn-der altså ikke i den enkelte muskel, men i hjernen, så at sige – men det er et sidespor, som du kan læse mere om i et andet blogindlæg snart.

→ Læs her: Om hjernens magt..

Kropsholdning

Tilbage til kropsholdningen.

Groft sagt er kropsholdning bare et ord for den måde, dit bevægeapparat opfører sig på. Altså den måde, din krop bevæger og holder sig oppe på, hvilket selvsagt er meget individuelt.

Hvad skaber en kropsholdning?

Vores individuelle kropsholdning bli-ver påvirket af mange forskellige fak-torer. Nogle af dem kan du ændre, mens andre er uden for din kontrol.

→ Hvad består et forløb af? Læs her

Du kan fx. ikke ændre din kropsbyg-ning (og med mindre, den direkte er årsag til smerter eller andre gener, er der heller ikke nogen grund til det).

Måske er dit ene ben lidt længere end det andet, eller din rygsøjle en smule skæv. Det vil påvirke din kropshold-ning, og det er helt okay.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Du kan heller ikke ændre på tyngde-kraften – surprise! Medmindre du er astronaut, vil din krop hver eneste dag skulle arbejde for at holde sig oppe. That’s the rules.

Kropsholdning

En anden faktor er dine vaner, både når du er på arbejde og når du har fri, og her er noget, du kan ændre. Men hvordan, når nu svaret ikke bare er så enkelt som at rette ryggen?

→ Læs: Oplever du stærke smerter?

Her er, hvad du skal gøre

Man hører ofte sætningen ”Den bed-ste arbejdsstilling er den næste”. Det er der noget rigtigt i.

Du kan opleve, at din krop begynder at brokke sig, hvis du sidder, står eller ligger for længe i den samme stilling. Kroppen er skabt til bevægelse, og det er naturligt for den at blive brugt på forskellige måder i løbet af en dag.

Kropsholdning

→ Få overblik over vores priser her

Hvis du vil sikre dig, at du gør det, der er bedst for din krop, skal du altså ik-ke nødvendigvis ”trække skuldrene ned i baglommen”, og hvad vi ellers hører af velmente gode råd – i hvert fald ikke hele tiden!

Derimod skal du sørge for at variere dine bevægelser og arbejdsstillinger.

Det kan være svært, hvis dit arbejde foregår foran en computer eller invol-verer mange gentagelser af de sam-me bevægelser. Men måske du allige-vel kan tænke små variationer ind i din hverdag?

→ Få god vejledning over telefonen her

Klassikeren er selvfølgelig at skifte mellem siddende og stående arbejds-stilling, men du kan også prøve at sidde på forskellige stole i løbet af dagen. Eller smide skoene og folde benene op under dig i 10 minutter!

Derhjemme kan du prøve at sidde på gulvtæppet, mens du ser fjernsyn.

Kropsholdning

→ Har du brug for hjælp? Book her

Og lad os også lige rydde en udbredt misforståelse af vejen: Kropsholdning handler ikke om, at du skal spænde i alle dine muskler og sidde i stillinger, der er anstrengende for din krop.

Det kan være lige så godt for dig at ligge på sofaen engang imellem, og det er helt okay til tider at sidde med sammenfaldet ryg, gå med skuldrene fremadtrukket og knæene strakte – bare din krop også prøver noget andet løbende!

→ Vil du vide mere? Book et foredag!

Det handler altså mindre om rigtige og forkerte stillinger, og mere om, hvor længe du befinder dig i hver stilling. Det vigtigste er variationen.

Er en ret ryg og lige nakke vejen frem?

– Fysioterapeuten fortæller!

Har du nogensinde fanget dit eget, krumryggede spejlbillede i en butiksrude og skyndt dig at rette dig op? Som fysioterapeut i København oplever jeg ofte patienter, der beskriver udfordringer med deres holdning.

Vi ved alle sammen, at vores kropsholdning i løbet af dagen kan være vigtig. Det har vi lært – helt tilbage fra folkeskolen, hvor vi blev rettet op med skrå-puder og fik gode råd om, hvilken vej vores knæ skulle vende.

→ Hvilken faglig baggrund har jeg? Læs her

Holdning

Måske har du set reklamer for den nyeste, smarteste holdningskorrigerende t-shirt, der kan sørge for, at du retter ryggen.

Og hvis din arbejdsdag foregår ved et skrivebord, har du helt sikkert hørt reg-lerne for den ergonomisk korrekte arbejdsstilling: Du skal kunne nå jorden med dine fødder, skærmen skal være i øjenhøjde og dine albuer skal være 90 grader, når hænderne hviler på tastaturet.

Holdning

→ Læs også: Hvordan passer du bedst på din ryg?

Men betyder det, at du gør det bedste for din krop, hvis du sidder præcis så-dan hele din arbejdsdag? Ikke helt.

For selv om diverse velmenende sundhedsfagfolk og måske knap så velmen-ende reklamefolk gerne vil have dig til at tro det, så findes der ikke én be-stemt holdning, der er god for alle.

→ Interesseret i smerter? Bliv endnu klogere her

Selvfølgelig findes der holdninger, der i perioder kan være bedre end andre – især hvis du har smerter eller andre gener. Hvis du fx har problemer med ryggen kan det måske gøre ondt, når du sidder med meget foroverbøj i ryg-gen. Derfor kan denne stilling være god at undgå, indtil du får det bedre.

Men for den helt almene og smertefrie krop er der ikke ét rigtigt svar i forhold til god holdning. Der er mange.

→ Læs mere om vores tilgang her

Holdning

Kropsholdning – er det ikke noget med at være selvsikker..?

Lad os lige få på plads, hvad holdning egentlig er, bare så vi er sikre på, at vi taler om det samme.

For jo, din holdning kan udstråle større eller mindre grad af selvsikkerhed, men i fysioterapiens verden er det ikke det, vi tænker på, når vi siger kropsholdning. Til det skal vi snakke om “bevægeapparatet”.

→ Download vores gratis E-bog her

Måske har du hørt din fysioterapeut eller andre sundhedsfaglige tale om “bevægeapparatet”. Det er en overordnet betegnelse for vores knogler, sener, led og muskler, altså alt det, der gør, at vores krop kan bevæge sig.

Bevægeapparatet er i øvrigt styret af nervesy-stemet. Bevægelserne begynder altså ikke i den enkelte muskel, men i hjernen, så at sige – men det er et sidespor, som du kan læse mere om i et andet blogindlæg snart.

→ Læs også: Om hjernens magt

Tilbage til kropsholdningen.

Groft sagt er kropsholdning bare et ord for den måde, dit bevægeapparat opfører sig på. Altså den måde, din krop bevæger og holder sig oppe på, hvilket selvsagt er meget individuelt.

Hvad skaber en kropsholdning?

Vores individuelle kropsholdning bliver påvirket af mange forskellige faktorer. Nogle af dem kan du ændre, mens andre er uden for din kontrol.

For eksempel kan du ikke ændre din kropsbygning (og medmindre, den direk-te er årsag til smerter/andre gener, er der heller ikke nogen grund til det).

→ Hvilke ydelser kan vi tilbyde dig? Læs mere her

Måske er dit ene ben lidt længere end det andet, eller din rygsøjle en smule skæv. Det vil påvirke din kropsholdning, og det er helt okay.

Kropsholdning

Du kan heller ikke ændre på tyngdekraften – surprise! Medmindre du er astronaut, vil din krop hver eneste dag skulle arbejde for at holde sig oppe. That’s the rules.

En anden faktor er dine vaner, både når du er på arbejde og når du har fri, og her er noget, du kan ændre. Spørgsmålet er hvordan, når nu svaret ikke bare er så enkelt som at rette ryggen?

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Her er hvad du skal gøre

Man hører ofte sætningen ”Den bedste arbejdsstilling er den næste”. Det er der noget rigtigt i.

Du kan opleve, at din krop begynder at brokke sig, hvis du sidder (eller står eller ligger) for længe i den samme stilling. Kroppen er skabt til bevægelse, og det er naturligt for den at blive brugt på forskellige måder i løbet af en dag.

→ Hvad består vores forløb af? Læs her

Kropsholdning

Hvis du vil sikre dig, at du gør det, der er bedst for din krop, skal du altså ikke nødvendig-vis ”trække skuldrene ned i baglommen”, og hvad vi ellers hører af velmente gode råd – i hvert fald ikke hele tiden!

Derimod skal du sørge for at variere dine bevægelser og arbejdsstillinger.

Det kan være svært, hvis dit arbejde foregår foran en computer eller invol-verer mange gentagelser af de samme bevægelser. Men måske du alligevel kan tænke små variationer ind i din hverdag.

→ Brug for hjælp? Få et overblik over vores priser her

Klassikeren er selvfølgelig at skifte mellem siddende og stående arbejds-stilling, men du kan også prøve at sidde på forskellige stole i løbet af dagen. Eller smide skoene og folde benene op under dig i 10 minutter!

Derhjemme kan du prøve at sidde på gulvtæppet, mens du ser fjernsyn.

Holdning

Og lad os også lige rydde en udbredt misforståelse af vejen: Kropsholdning handler ikke om, at du skal spænde i alle dine muskler og sidde i stillinger, der er anstrengende for din krop.

→ Har du brug for hjælp til noget? Book en tid her

Det kan være lige så godt for dig at ligge på sofaen engang imellem, og det er helt okay til tider at sidde med sammenfaldet ryg, gå med skuldrene fremad-trukket og knæene strakte – bare din krop også prøver noget andet løbende!

Det handler altså mindre om rigtige og forkerte stillinger, og mere om, hvor længe du befinder dig i hver stilling. Det vigtigste er variationen.

→ Får du slidgigt af at løbe? Læs mere her!

2019-09-11T10:20:34+00:00

About the Author:

Call Now ButtonRing nu og book en tid