Indi­vi­du­el træning

Har du brug for effek­tiv genoptræning?

Vi til­by­der god indi­vi­du­el træ­ning med en fysi­o­te­ra­pe­ut i Køben­havn!

Book en tid her

Hvad er individuel træning?

Indi­vi­du­el træ­ning er fysi­o­te­ra­pe­u­tisk træ­ning med fokus kun på dig (i mod­sæt­ning til hold­træ­ning). Det bety­der, at du med indi­vi­du­el træ­ning får følgende:

  • Høj­kva­li­tets genoptræning

  • Dyg­ti­ge fysioterapeuter

  • Gode ram­mer for træning

Book en tid her
Holdtræning hos Smertefys på Østerbro i København
Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Hvad gør individuel træning?

En stor for­del ved indi­vi­du­el træ­ning er, at du får spe­ci­a­li­se­ret din træ­ning af en uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut. Der­for kal­des det også for fysi­o­te­ra­pe­u­tisk træ­ning, for­di du får en skræd­der­sy­et plan.

Med indi­vi­du­el træ­ning kan du få fokus på at øge din styr­ke, kon­di­tion, balan­ce og meget andet. Sam­men med vores uddan­ne­de fysi­o­te­ra­pe­u­ter vil du bli­ve taget i hån­den hele vejen.

Book en tid her

Indi­vi­du­el træ­ning i gode rammer!

Indi­vi­du­el træ­ning hos Smer­te­fys fore­går i vores flot­te loka­ler på Øster­bro i Køben­havn. På kli­nik­ken har vi en træ­nings­sal der inde­hol­der alle de nød­ven­di­ge red­ska­ber. Det­te kun­ne fx være hånd­væg­te, bol­de og træ­nings­e­la­stik­ker til øvel­ser med ela­stik.

Book en tid her

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Book en tid her

Pri­ser på indi­vi­du­el træning

Du kan væl­ge, at boo­ke en enkelt kon­sul­ta­tion med indi­vi­du­el træ­ning eller du kan spa­re pen­ge på vores træningsklippekort:

Træningsklippekort (10 klip)

2500kr
  • 10 x 30 min træning

  • Pris pr. gang: 250kr

Træningsklippekort (5 klip)

1300kr
  • 5 x 30 min træning

  • Pris pr. gang: 260kr

Enkelt træning

295krkr
  • 1 x 30 min træning

  • Pris pr. gang: 295kr

Hvem er individuel træning for?

Hvad er træ­ning godt for, og hvem har gavn af det? Man­ge kan have gavn af indi­vi­du­el træ­ning, og vi har listet nog­le af de typi­ske herunder:

Book en tid her
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gavekort til træning

Ken­der du en der har brug for den ret­te hjælp til at få gang i krop­pen igen? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge, indi­vi­du­el træ­ning eller noget helt tred­je efter eget ønske. Gave­kor­tet har en udløbs­da­to på to år, så du kan trygt ven­te med at bru­ge det til det ret­te tidspunkt.

Læs om gavekort

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.