Hold­træ­ning i København

Søger du god hold­træ­ning i København?

Prøv vores fysi­o­te­ra­pi som hold­træ­ning på Øster­bro i København!

Book et hold

Holdtræning med fysioterapeut

Vi til­by­der hold­træ­ning i Køben­havn af høje­ste kva­li­tet på vores kli­nik for fysi­o­te­ra­pi på Øster­bro. Vores hold­træ­ning vil altid være med en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut. Her får du:

  • Uddan­ne­de fysioterapeuter

  • Hyg­ge­lig og auten­tisk kli­nik

  • Gode faci­li­te­ter til træning

  • Fokus på forebyggelse

Book et hold
Holdtræning hos Smertefys på Østerbro i København

Hvad består holdtræning af?

Book et hold

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Book et hold

Pri­ser på holdtræning

Start din vej til en stær­ke­re krop med vores hold­træ­ning i Køben­havn. Her­un­der kan du se pri­ser­ne for vores hold­træ­ning på Østerbro:

6 ugers forløb

1680kr
  • 2 træninger ugentligt i 6 uger

12 ugers forløb

3120kr
  • 2 træninger ugentligt i 12 uger

Enkelt træning

150kr
  • 1 x holdtræning (60 min)

Holdtræning hos Smertefys

Hvor­for skal du væl­ge hold­træ­ning hos os? Det fin­des der rig­tigt man­ge gode årsa­ger til! Her­un­der har vi listet nog­le af de stør­ste for­de­le, du får:

Book et hold

Holdtræning — hvad er det godt imod?

Hold­træ­ning styr­ker krop­pen på man­ge måder, som kan hol­de de vær­ste lidel­ser fra døren. Hold­træ­ning kan blandt andet hjæl­pe dig imod:

Book et hold

Hvor foregår vores holdtræning?

Holdtræning hos Smertefys på Østerbro i København

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet hold­træ­ning og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Book et hold
gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gavekort til holdtræning

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge, hold­træ­ning eller fysi­o­te­ra­pi hos Smer­te­fys på Øster­bro i Køben­havn. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det til det ret­te tidspunkt.

Læs om gavekort

Spørgsmål? Kontakt os her!

Har du nogen spørgsmål til holdtræning eller hvordan du booker en tid? Skriv til os og få svar på alt! Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer.