Hold­træ­ning i København

Søger du god hold­træ­ning i København?

Prøv vores fysi­o­te­ra­pi som hold­træ­ning på Øster­bro i København!

Hold­træ­ning med fysioterapeut

Vi til­by­der hold­træ­ning i Køben­havn af høje­ste kva­li­tet på vores kli­nik for fysi­o­te­ra­pi på Øster­bro. Vores hold­træ­ning vil altid være med en dyg­tig fysi­o­te­ra­pe­ut. Her får du:

  • Uddan­ne­de fysioterapeuter

  • Hyg­ge­lig og auten­tisk kli­nik

  • Gode faci­li­te­ter til træning

  • Fokus på forebyggelse

Holdtræning hos Smertefys på Østerbro i København

Hvad består hold­træ­ning af?

Hvad Siger Vores Klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg hav­de en helt igen­nem fan­ta­stisk ople­vel­se hos Tho­mas! Efter én behand­ling, har der været helt enorm bed­ring med min skulder.

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Mik­kel G.

⭐⭐⭐⭐⭐
Rolig og ind­by­den­de atmos­fæ­re og først og frem­mest en god behand­ling af Tho­mas, som hjalp på min sti­ve nak­ke og smer­ter­ne i lænden

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Bir­t­he N.

⭐⭐⭐⭐⭐
En vir­ke­lig effek­tiv behand­ling. Det er en ukom­pli­ce­ret til­gang til logi­stik omkring book­ing og besøg på kli­nik­ken. Kan varmt anbefales!

person der træner med en fysioterapeut på østerbro i København

Tine K.

Pri­ser på holdtræning

Start din vej til en stær­ke­re krop med vores hold­træ­ning i Køben­havn. Her­un­der kan du se pri­ser­ne for vores hold­træ­ning på Østerbro:

priser for holdtræning hos Smertefys
priser for holdtræning hos Smertefys

Hold­træ­ning hos Smertefys

Hvor­for skal du væl­ge hold­træ­ning hos os? Det fin­des der rig­tigt man­ge gode årsa­ger til! Her­un­der har vi listet nog­le af de stør­ste for­de­le, du får:

Hold­træ­ning — hvad er det godt imod?

Hold­træ­ning styr­ker krop­pen på man­ge måder, som kan hol­de de vær­ste lidel­ser fra døren. Hold­træ­ning kan blandt andet hjæl­pe dig imod:

Hvor fore­går vores holdtræning?

Holdtræning hos Smertefys på Østerbro i København

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der vi blandt andet hold­træ­ning og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

gavekort til massage, fysioterapi og hjemmebehandling på Østerbro i København

Gave­kort til holdtræning

Vil du over­ra­ske, en du hol­der af med den per­fek­te gave? Net­op nu kan du købe et gave­kort til mas­sa­ge, hold­træ­ning eller fysi­o­te­ra­pi hos Smer­te­fys på Øster­bro i Køben­havn. Vores gave­kort har en udløbs­da­to på to år, så du kan helt trygt ven­te med at bru­ge det til det ret­te tidspunkt.

Spørgs­mål? Kon­takt os her!

Har du nogen spørgs­mål til hold­træ­ning eller hvor­dan du boo­k­er en tid? Skriv til os og få svar på alt! Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer.