fbpx

Hvordan passer du bedst på din ryg?

af Thomas Vain-Nielsen, 12.11.2018

Når kun det bedste
er godt nok..

Med sine 7 halshvirvler, 12 hvirvler i brystryggen og 5 i lænden, danner ryggen tilsammen dit optimale fun-dament for bevægelse og stabilitet.

→ Læs også: Om hjernens magt

Ryg

Udover en masse led og hvirvler, be-står din ryg også af et hav af muskler (store som små), sener, ledbånd, ner-ver og naturligvis også brusk. Alt i alt er ryggen en kompakt og ekstremt ro-bust struktur som kan holde til langt det meste, vi udsætter den for.

Men hvordan kan du sørge for, at den forbliver robust og stærk så lang tid som muligt?

→ Gå direkte til konklusionen her

Du har måske hørt eller læst skræm-mehistorier om, at du skal være for-sigtig med din ryg, så den ikke går i stykker, og at du bør være opmærk-som på at give den meget ro.

Men kan det passe? Vi giver dig her nogle gode fif til, hvordan du bedst passer på din ryg!

→ Ondt i lænden? Læs mere her

Ryg

Brug din ryg!

“Use it or lose it” (brug det eller mist det) er et udtryk der i høj grad gør sig gældende for de forskellige struktur-er i kroppen. Det betyder, at du bliver stærkere og bedre til forskellige op-gaver, du træner tit, mens det mod-satte sker med dem du ikke bruger.

Det samme gælder for dine muskler, sener mm. Kroppen har altså en ene-stående evne til at tilpasse sig, det du bruger den til.

→ Læs mere i vores E-bog her

Et godt skridt mod at passe godt på din ryg er derfor, at bruge din ryg ak-tivt hver eneste dag. Styrketræning for ryggen vil i den sammenhæng ik-ke være en dårlig ting – tværtimod.

Betyder det så, at du død og pine skal betale mange penge til et fitnesskort, du sjældent bruger for at holde din ryg sund? Nej, selvfølgelig ikke.

→ Få en firma-aftale her

Ryg

En misforstået opfattelse er, at styr-ketræning kun er noget der sker i et center. Du skal tænke det som, at ALT du bruger din ryg til som involverer vægtbelastning, er styrketræning.

Det vigtigste er, at det har en tilpas høj intensitet, at det motiverer dig, og at du gør det flere gange om ugen.

→ Bliv klogere i bloggen her

Det kan fx. være at lege med børnene derhjemme eller løfte de kasser op på loftet som din kæreste har bedt dig om for lang tid siden.

Ryg

Tænk fysisk aktivitet ind

Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a., at man er aktiv mindst 30 min om dag-en af moderat til høj intensitet.

De fleste kender nok til anbefaling-erne, men hvad hvis det føles tæt på umuligt at implementere i sin hver-dag? Hvad hvis man har job fra 8-16, har to børn der skal tages hånd om og laves mad til?

→ Få god vejledning over telefonen her

I stedet for at tvinge sig selv ud på en løbetur (som er endnu en ting, der skal puttes ind i skemaet), så kan det være nemmere, at starte med at tæn-ke bevægelse ind i sin allerede eksist-erende hverdag.

Det kan være, at gøre det til en vane, at stå op og gå en runde på kontoret eller rejse dig og sætte dig fra en stol 10 gange hver time. Eller at have en elastik liggende ved arbejdspladsen, som du kan træne med.

→ Hvad er min baggrund? Læs her

Ryg

Derudover, så kan det også være en god idé at stå op, imens du arbejder. Når du står op, kommer der tryk op gennem vores rygsøjle, hvilket i ud-gangspunktet er en god ting (tænk “use it or lose it”).

Cyklen til/fra arbejde eller når du skal handle ind, er ligeledes eksempler på gode vaner. Husk på, at det er mæng-den af bevægelse på en dag der tæl-ler, så al bevægelse er godt!

→ Slidgigt og løb: Læs mere her!

Ryg

Lyt til din krop

Som du nok kan fornemme, så er fy-sisk aktivitet en stor del af løsningen til at fastholde din ryg sund og stærk. Det skyldes blandt andet, at fysisk ak-tivitet er forebyggende imod smerter, overvægt og forskellige følgesygdom-me som kan skyldes inaktivitet.

Fysisk aktivitet er dog ikke det eneste, der skal holde din ryg sund og stærk. Både din kost, dine arbejdsopgaver og din søvn er alle sammen med til at holde din krop sund og stærk (se læn-gere nede).

→ Få mere viden om smerter her

Det er vigtigt, at du lytter til din krops signaler og vigtigst af alt reagerer på dem. Hvis du eksempelvis bemærker, at du pludselig har taget meget på i vægt, får tiltagende ondt i ryggen, el-ler ikke føler du har noget energi, er det vigtigt at ændre på noget.

Ved smerter kan variation i den måde du sidder på (lad gå, du får lov at sid-de ned) have gode virkninger. Og lad mig gøre det klart: I udgangspunktet findes der IKKE stillinger, der er dår-ligere eller bedre end andre.

→ Læs: Den “rigtige” kropsholdning

Du kan trygt sidde i en krummet stil-ling uden at frygte, at du får slidgigt eller sammenfald i ryggen på længere sigt. Af andre årsager bør du dog sør-ge for, at skifte stilling hvis det gør ondt. Variation kan især være vigtigt, hvis du har ondt i ryggen.

Ryg

Tænk generel sundhed

For at holde din ryg sund og stærk, er det dog ikke kun vigtigt at fokusere på ryggen alene. Din generelle sund-hed spiller faktisk også en vigtig rolle ved fx. udvikling af smerter i ryggen.

→ Se hvilke ydelser vi tilbyder her

Ved generel sundhed menes både fy-siske ting som fx. din kost og dine va-ner (rygning, slikspiseri osv.) samt din mentale sundhed. Om du trives til dagligt, eller hvorvidt du måske føler dig stresset, kan godt også gøre dig i øget risiko for ondt i ryggen.

Derudover ved vi, at søvn er en meg-et vigtig komponent i din generelle sundhed. Mange kan have en ten-dens til at prioritere at blive oppe sent og se tv, når de i stedet burde sove. Derudover er der naturligvis kvaliteten af den søvn, man så får.

→ Læs mere om søvn her!

Den rigtige mængde søvn er rigtig vigtig grundet et hav af årsager. Vi ved, at søvn bl.a. kan påvirke dit men-tale helbred, dit energiniveau (mindre overskud til fysisk aktivitet) og ned-sætte din smertetærskel.

Stærke smerter

Konklusion

For at opretholde en sund og stærk ryg, kan vi ikke komme uden om, at fysisk aktivitet i mere eller mindre grad er uundgåeligt. Her er det dog vigtigt at huske på, at fysisk aktivitet kan være et hav af ting og behøver ikke være begrænset til et center.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Det vigtigste er, at du får brugt dine muskler og får pulsen op mindst 30 minutter to gange om ugen (gerne med høj intensitet).

Dog skal det også kunne hænge sam-men for dig i din hverdag. Det er der-for en god idé, at lægge en realistisk plan sammen med din fysioterapeut for, hvordan du kan blive mere aktiv i din hverdag.

→ Få overblik over vores priser her

Periodevist ro kan være et fint råd i visse tilfælde ved ondt i ryggen. Du bør dog undgå hele dage udelukken-de med ro. Variér især gerne dine be-vægelser, hvis du oplever perioder med ondt i ryggen.

Husk på, at dine strukturer i ryggen har rigtig godt af at blive brugt så me-get som muligt. På den måde kan de tilpasse sig, så din ryg forbliver stærk.

→ Har du brug for hjælp? Book her

Når kun det bedste er godt nok..

Med sine 7 halshvirvler, 12 hvirvler i brystryggen og 5 i lænden, danner ryggen til sammen dit optimale fundament for bevægelse og stabilitet i hverdagen.

Ryg

Udover en masse led og hvirvler, består din ryg også af et hav af muskler (store som små), sener, ledbånd, ner-ver og naturligvis også brusk. Alt i alt er ryggen en kom-pakt og ekstremt robust struktur som kan holde til langt det meste, vi udsætter den for.

→ Læs videre eller gå direkte til konklusionen her

Men hvordan kan du sørge for, at den forbliver robust og stærk så lang tid som muligt?

Du har måske hørt eller læst, om skræmmehistorier som siger, at du skal væ-re meget forsigtig med din ryg, så den ikke går i stykker, og at du bør være op-mærksom på at huske at give den meget ro.

Men kan det passe? Vi giver dig her nogle gode fif til, hvordan du bedst passer på din ryg!

→ Har du ondt i lænden? Læs mere her

Ryg

Brug din ryg!

“Use it or lose it” (brug det eller mist det) er et udtryk der i høj grad gør sig gældende for de forskellige strukturer i kroppen. Det betyder kort sagt, at
du bliver stærkere og bedre til forskellige opgaver, du træner tit, mens det modsatte sker med dem du ikke bruger.

Det samme gælder for dine muskler/sener mm.. Kroppen har altså en enestå-ende evne til at tilpasse sig, det du bruger den til.

→ Læs også: Om hjernens magt

Et godt skridt mod at passe godt på din ryg er derfor, at sørge for at bruge din ryg aktivt hver eneste dag. Styrketræning for ryggen vil i den sammenhæng bestemt ikke være en dårlig ting – tværtimod.

Betyder det så, at du død og pine skal betale mange penge til et fitnesskort, du sjældent bruger for at holde din ryg sund? Nej, selvfølgelig ikke.

→ Hvilken faglig baggrund har jeg? Læs her

En misforstået opfattelse er, at styrketræning kun er noget der sker i et cen-ter. Du skal tænke det som, at ALT du bruger din ryg til som involverer noget vægtbelastning, er styrketræning for ryggen. Det vigtigste er, at det har en høj intensitet, at det motiverer dig, og at du gør det flere gange om ugen.

Det kan være at lege med børnene derhjemme, løfte de kasser op på loftet som din kæreste har bedt dig om for lang tid siden eller lave have-arbejde.

→ Interesseret i smerter? Bliv endnu klogere her

Ryg

Tænk fysisk aktivitet ind

Sundhedsstyrelsen anbefaler bl.a., at man er aktiv mindst 30 min om dagen af moderat til høj intensitet.

De fleste er nok på en eller anden måde klar over anbefalingerne, men hvad hvis det føles tæt på umuligt at implementere i sin hverdag? Hvad hvis man har job fra 8-16, har to børn der skal tages hånd om og laves mad til?

→ Få god vejledning over telefonen her

I stedet for at tvinge sig selv ud på en løbetur (som er endnu en ting, der skal puttes ind i skemaet), så kan det være nemmere, at starte med at tænke be-vægelse ind i sin allerede eksisterende hverdag.

Det kan være, at gøre det til en vane, at stå op og gå en runde på kontoret el-ler rejse dig og sætte dig fra en stol 10 gange, mindst én gang i timen. Eller at have en elastik liggende ved sin arbejdsstation, som du kan træne med.

→ Forebyggelse på arbejdet? Få en firma-aftale her

Derudover, så kan det også være en god idé at stå op imens du arbejder. Når du står op, kommer der tryk op gennem vores rygsøjle, hvilket i udgangspunk-tet er en god ting (tænk “use it or lose it”).

Cyklen til/fra arbejde eller når du skal handle ind, er ligeledes eksempler på gode vaner. Husk på, at det er mængden af bevægelse på en dag der tæller, så al bevægelse er god bevægelse!

→ Får du slidgigt af at løbe? Læs mere her!

Ryg

Lyt til din krop

Som du nok har kunne fornemme, så er fysisk aktivitet en stor del af løsning-en til at fastholde din ryg sund og stærk. Det skyldes blandt andet, at fysisk aktivitet er forebyggende imod især smerter, overvægt og forskellige følge-sygdomme som kan skyldes inaktivitet.

Fysisk aktivitet er dog ikke det eneste, der skal holde din ryg sund og stærk. Både din kost, dine arbejdsopgaver og din søvn er alle sammen med til at holde din krop sund og stærk (se længere nede).

→ Download vores gratis E-bog og få mere viden her

Det er vigtigt, at du lytter til din krops signaler og vigtigst af alt reagerer på dem. Hvis du eksempelvis bemærker, at du pludselig har taget meget på i vægt, får tiltagende ondt i ryggen, eller ikke føler du har noget energi, er det vigtigt at ændre på noget.

Ved smerter kan variation i den måde du sidder på (lad gå, du får lov at sidde ned) have gode virkninger. Og lad mig gøre det klart: Der findes i udgangs-punktet IKKE stillinger, der er dårligere eller bedre end andre.

→ Læs også: Findes den “rigtige” kropsholdning?

Du kan trygt sidde i en krummet stilling uden at frygte, at du får slidgigt eller sammenfald i ryggen på længere sigt. Af andre årsager bør du dog sørge for, at skifte stilling hvis det gør ondt (her er variation vigtigt).

Ryg

Tænk generel sundhed

For at holde din ryg sund og stærk, er det ikke kun vigtigt at fokusere på ryg-gen i sig selv. Din generelle sundhed spiller faktisk også en vigtig rolle ved fx. udvikling af smerter i ryggen.

→ Hvilke ydelser kan vi tilbyde dig? Læs mere her

Ved generel sundhed menes både fysiske ting som fx. din kost og dine vaner (rygning, slikspiseri osv.) samt din mentale sundhed. Om du trives til dagligt, eller måske føler dig stresset, kan godt gøre dig i øget risiko for ondt i ryggen.

Derudover ved vi, at søvn er en meget vigtig komponent i din generelle sund-hed. Man kan have en tendens til at blive oppe sent og se tv, når man i stedet burde sove. Derudover er der naturligvis kvaliteten af den søvn, man så får.

→ Hvor meget søvn skal du have? Læs her!

Den rigtige mængde søvn er rigtig vigtig grundet et hav af årsager. Vi ved, at søvn bl.a. kan påvirke dit mentale helbred, dit energiniveau (mindre overskud til fysisk aktivitet) og nedsætte din smertetærskel.

Løb

Konklusion

For at opretholde en sund og stærk ryg, kan vi ikke komme uden om, at fysisk aktivitet i mere eller mindre grad er uundgåeligt. Her er det dog vigtigt at hus-ke, at fysisk aktivitet kan være mange ting og er ikke begrænset til et center.

→ Brug for hjælp? Få et overblik over vores priser her

Det vigtigste er, at du får brugt dine muskler og får pulsen op mindst 30 min to gange om ugen (gerne med høj intensitet).

Dog er det også vigtigt, at det kan hænge sammen for dig i din hverdag. Det er derfor en god idé, at lægge en realistisk plan sammen din fysioterapeut for, hvordan du kan blive mere aktiv i hverdagen.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Periodevist ro kan være et fint råd i visse tilfælde ved ondt i ryggen. Du bør dog undgå hele dage udelukkende med ro. Variér især gerne dine bevæg-elser, hvis du oplever perioder med ondt i ryggen.

Husk på, at dine strukturer i ryggen har rigtig godt af at blive brugt så meget som muligt. På den måde kan de tilpasse sig sådan, så din ryg forbliver stærk.

→ Har du brug for hjælp? Book en tid her

2019-09-11T10:24:25+00:00

About the Author:

Stifter af Smertefys.nu, autoriseret fysioterapeut og stud. master i Smertevidenskab og Tværfaglig smertebehandling på Aalborg Universitet. Jeg er et nysgerrigt og videnssøgende menneske, der gør en kæmpe ære i at sprede ny viden om smerter.
Call Now ButtonRing nu og book en tid