Mar­ti­ne Andersen

  • Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

  • Til­by­der tider til mas­sa­ge

  • Behand­ler hver lørdag

Book en tid her

Hvem er Martine?

Martine Andersen
Mar­ti­ne Ander­senFysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Hej! Mit navn er Mar­ti­ne og jeg er fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de på 4. seme­ster. Jeg har stor inter­es­se for bevæ­gel­se i sam­men­spil med mas­sa­ge-behand­ling, og hvor­dan den så ofte kan være stor fak­tor inden for hånd­te­rin­gen af smer­ter.

For mig er den behand­ling på briks et lin­dren­de frirum, der kan give dig over­skud­det til at ven­de til­ba­ge til en hver­dag med bevæ­gel­ser og på sigt hjæl­pe dig til et liv med fær­re smerter.

I prak­sis kom­mer jeg til at arbej­de med mas­sa­ge. Dels med tek­nik­ker direk­te fra stu­di­et og dels i sam­ar­bej­de med de andre fysi­o­te­ra­pe­u­ter, for at sik­re den bed­ste behand­ling for dig på kli­nik­ken på Øster­bro.

Info om Martine:

  • Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de på 4. seme­ster i København

  • Inter­es­se for kro­ni­ske smerter

Martine Andersen
Mar­ti­ne Ander­senFysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de
Se vores ydelser

Hvor behand­ler Martine?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Mar­ti­ne blandt andet mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Mar­ti­nes arbejdstider:

  • Lør­da­ge: 10 — 15
Book en tid her

Hvad siger Mar­ti­nes klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Giver gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig fremgang

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prikke.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bent N.

⭐⭐⭐⭐⭐
De nem­me øvel­ser jeg er mod­ta­get har vir­ke­lig hjul­pet på mine smer­ter i benet som føl­ge af iski­as-pro­ble­mer.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Filip C.

Book en tid her

Hvad kan du få hos Martine?

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge i København

gravid kvinde

Gravid­mas­sa­ge

person der får sportsmassage i københavn

Sport­s­mas­sa­ge

Helkropsmassage hos Smertefys

Helkro­p­s­mas­sa­ge

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

Book en tid her

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.