Martine Andersen

  • Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

  • Til­by­der tider til mas­sa­ge

  • Behand­ler hver lør­dag

Book en tid her

Hvem er Martine?

Martine Andersen
Mar­ti­ne Ander­senFysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de

Hej! Mit navn er Mar­ti­ne og jeg er fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de på 4. seme­ster. Jeg har stor inter­es­se for bevæ­gel­se i sam­men­spil med mas­sa­ge-behand­ling, og hvor­dan den så ofte kan være stor fak­tor inden for hånd­te­rin­gen af smer­ter.

For mig er den behand­ling på briks et lin­dren­de frirum, der kan give dig over­skud­det til at ven­de til­ba­ge til en hver­dag med bevæ­gel­ser og på sigt hjæl­pe dig til et liv med fær­re smerter.

I prak­sis kom­mer jeg til at arbej­de med mas­sa­ge. Dels med tek­nik­ker direk­te fra stu­di­et og dels i sam­ar­bej­de med de andre fysi­o­te­ra­pe­u­ter, for at sik­re den bed­ste behand­ling for dig på kli­nik­ken på Øster­bro.

Info om Martine:

  • Fysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de på 4. seme­ster i København

  • Inter­es­se for kro­ni­ske smerter

Martine Andersen
Mar­ti­ne Ander­senFysi­o­te­ra­pe­ut-stu­de­ren­de
Se vores ydelser

Hvor behandler Martine?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Mar­ti­ne blandt andet mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Mar­ti­nes arbejdstider:

  • Lør­da­ge: 10 — 15
Book en tid her

Hvad siger Mar­ti­nes klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Giver gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig fremgang

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prikke.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bent N.

⭐⭐⭐⭐⭐
De nem­me øvel­ser jeg er mod­ta­get har vir­ke­lig hjul­pet på mine smer­ter i benet som føl­ge af iski­as-pro­ble­mer.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Filip C.

Book en tid her

Hvad kan du få hos Martine?

massage på briks af en fysioterapeut

Massage i København

gravid kvinde

Gravidmassage

person der får sportsmassage i københavn

Sportsmassage

Helkropsmassage hos Smertefys

Helkropsmassage

to der skriver på computer i et firma

Firmamassage

Book en tid her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.