Mads Stub­be­rup

  • Uddan­net fysioterapeut

  • Kur­ser i smertevidenskab

  • Tager imod henvisninger

Book en tid her

Hvem er Mads?

Mads Stubberup
Mads Stub­be­rupFysi­o­te­ra­pe­ut

Hej. Jeg hed­der Mads og kom­mer fra Nord­jyl­land. Jeg blev uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut i som­mer 2021 og har siden arbej­det på Ska­gen gigt- og ryg­cen­ter, hvil­ket er et sted med spe­ci­a­le inden­for kro­ni­ske smer­te­pro­ble­ma­tik­ker. Det er også det fag­li­ge områ­de, som har min stør­ste inter­es­se og som jeg bræn­der mest for.

Jeg arbej­der ud fra en moder­ne for­stå­el­se af smer­ter, hvor man for­står smer­ter, som en fak­tor, der kan påvir­kes af utro­lig man­ge fak­to­rer. Fokus i min behand­ling af smer­ter er altid at give dig den nød­ven­di­ge infor­ma­tion om din pro­ble­ma­tik, så du får en stør­re tryg­hed, samt viden om dine smer­ter. Hvis du vil have behand­ling af mig, fore­går det på kli­nik­ken på Øster­bro.

Info om Mads:

  • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Nord­jyl­land i 2021

  • Kur­ser inden­for smertevidenskab

Mads Stubberup
Mads Stub­be­rupFysi­o­te­ra­pe­ut
Se ydel­ser

Hvor behandler Mads?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Mads blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Mads arbejds­ti­der:

  • Man­dag: 8 — 15
  • Tirs­dag: 8 — 13
  • Ons­dag: 12 — 16
  • Tors­dag: 11 — 17
  • Fre­dag: 8 — 12
Book en tid her

Hvad siger Mads klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Giver gode gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig fremgang

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prikke.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bent N.

⭐⭐⭐⭐⭐
De nem­me øvel­ser jeg er mod­ta­get har vir­ke­lig hjul­pet på mine smer­ter i benet som føl­ge af iski­as-pro­ble­mer.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Filip C.

Book en tid her

Hvad kan du få hos Mads?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysioterapi i København

massage på briks af en fysioterapeut

Massage i København

akut fysioterapi i københavn

Akut fysioterapi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjemmebehandling

person der får sportsmassage i københavn

Sportsmassage

to der skriver på computer i et firma

Firmamassage

Book en tid her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.