fbpx

Hjernens magt

af Emilie Agerbæk Nielsen, 14.04.2019

Hjernens magt – styrer dine smerter!

Vi mennesker er tilbøjelige til at tro, at de følelser vi mærker fra vores krop fortæller os den objektive sandhed. At når vi kan mærke stramhed, er det fordi vores muskler er for korte; når vi kan mærke sult, er det fordi vores mave er helt tom; og når vi kan mærke smerte, er det fordi, vi er skadede.

→ Interesseret i smerter? Bliv endnu klogere her

Sådan er det også ofte. Men ikke altid. Ligesom med S-togene der kører rundt, så handler det i høj grad om signaler, og hvordan signaler tolkes øverst oppe.

Vores hjerne har nemlig større magt over vores opfattelse af vores eget vel-befindende, end vi måske lige går og tror.

Og nogle gange snyder den os. Hjernens magt er enorm!

Hjernens magt

Styrer dine smerter..

Vi mennesker er tilbøjelige til at tro, at de følelser vi mærker fra vores krop fortæller os den objektive sand-hed. At når vi kan mærke stramhed, er det fordi vores muskler er for kor-te; og når vi kan mærke smerte, er det fordi, vi er skadede.

→ Få mere viden om smerter her

Sådan er det også ofte. Men ikke al-tid. Ligesom med S-togene der kører rundt, så handler det i høj grad om signaler, og hvordan signaler tolkes øverst oppe: Hjernens magt.

Vores hjerne har nemlig større magt over vores opfattelse af vores eget velbefindende, end vi går og tror.

Og nogle gange snyder den os.

→ Læs mere i vores E-bog her

Hjernens magt

Først: En lille anatomilektion

For at forstå hvordan hjernen kan snyde os til at tro, at der sker noget andet i vores krop, end der faktisk gør, skal vi snakke lidt om kroppens bevægeapparat (bare rolig, jeg lover at holde det kort).

Bevægeapparatet er en overordnet betegnelse for vores knogler, sener, led og muskler. Altså alt det, der gør, at vores krop kan bevæge sig.

→ Hvad er min baggrund? Læs her

Så kort kunne dét siges. Men hvor kommer hjernen så ind i billedet?

Bevægeapparatet er styret af nerve-systemet. Og nervesystemet er styret af – ja, du gættede rigtigt: hjernen.

Bevægelsen, når du løfter din højre fod, starter altså ikke i dine benmusk-ler men i din hjerne. Derfor har hjer-nen en enorm magt over din opfat-telse af, hvordan din krop har det.

Også når det handler om, hvor og hvor meget du har ondt.

→ Vil du vide mere? Book et foredag!

Hjernens magt

Skade er ikke (altid) lig smerte

Har du nogensinde prøvet at slå dig, men først registreret det bagefter?

Jeg stødte engang sammen med en anden cyklist på vej hjem fra arbejde. Jeg troede faktisk ikke, at jeg var kom-met noget til, og jeg havde travlt med at komme videre. Det var først, da jeg kom indenfor døren derhjemme, at jeg opdagede, at jeg havde blod hele vejen ned ad kjolen – og at det faktisk gjorde ret ondt i min venstre hånd.

→ Læs: Oplever du stærke smerter?

Måske har du prøvet at falde halvvejs gennem 1. halvleg i en hektisk fod-boldkamp men først lagt mærke til i pausen, hvor ondt det gjorde?

Man skulle tro, at et åbent sår eller en forstuvning gør ondt uanset hvad. Men hvordan kan det så være, at vi nogle gange mærker smerten forsin-ket? Skaden er der jo hurtigt?

→ Læs mere om vores tilgang her

Hjernens magt

Det er hjernens fortjeneste. For hvis du er midt i myldretidstrafikken eller en fodboldkamp – eller en jagt, flugt eller kamp for dit liv, som vores for-fædre kunne være det – er det ikke særligt hensigtsmæssigt, at du re-agerer på smerten med det samme.

→ Læs også: Av min ryg!

Med mindre du er ved at forbløde eller har åbent benbrud, er der er an-dre ting, der er vigtigere at fokusere på i det øjeblik. Derfor manipulerer din hjerne en lille smule med dig.

Når du så er i sikkerhed, får du lov at føle smerten, så du husker at rense såret og beskytte området. For det er det, smerte er: En besked til dig om at du skal beskytte dig selv.

→ Hvad består et forløb af? Læs her

Og det er jo meget smart. Lad os tage et eksempel:

Du går på bare fødder hjemme på stuegulvet, og ser måske ikke helt den nål der ligger på gulvet. Plud-selig mærker du en skarp smerte fra din fod, og du løfter helt pr. re-fleks din fod fra jorden og ser nålen i din fod.

Uden at du selv har registreret det, har nålen udløst et mylder af sig-naler til hjernen som på et splitse-kund tolker signalerne (og mæng-derne de kommer i) som farlige for din sikkerhed.

→ Få en firma-aftale her

Den smerte du får her fungerer alt-så som din fods beskytter, så du ik-ke bare træder ned på foden og gør mere skade på dig selv.

På det her tidspunkt er dit nervesy-stem i højt alarmberedskab, fordi kroppen er i fare. Og husk: Et højt alarmberedskab betyder høj be-skyttelse = mange smerter.

Herefter vil mængden af farlige sig-naler langsomt aftage, kroppen vil hele sig, og din hjernes alarmbered-skab vil falde tilbage til normalt.

→ Se hvilke ydelser vi tilbyder her

Faktatjek

Vidste du, at de fleste af os går rundt med skader i kroppen uden at mærke noget til det (gælder også smerter)?

Alle vores hjerner tolker nemlig for-skelligt på, hvornår du har brug for beskyttelse, og vi har forskellige tærskler (som ofte ændrer sig i livet).

→ Læs om vores visioner her

Hjernens magt

Der er efterhånden lavet rigtigt man-ge forsøg på personer uden smerter, hvor man har scannet deres kroppe for at se, hvad den rummede på. Fle-re af personerne havde skader i krop-pen men uden at have smerter.

Skader er altså ikke nødvendigvis lig med smerter. Faktisk er det næsten lige så normalt at have tilstande som diskusprolapser og fibersprængning-er UDEN at have ondt, som det er MED smerter.

→ Læs: Den “rigtige” kropsholdning

Vildt, ikke? Dog også forvirrende for det betyder, at smerter er lidt mere komplekse, end man lige går og tror.

Hjernens magt

Og omvendt: Smerte er ikke
(altid) lig skade

Hjernens magt over din fornemmelse af smerte hænger sammen med det nervesystem, som vi beskrev før. Det, der styrer dit bevægeapparat.

Som nævnt, består nervesystemet af en masse nervebaner og nerveender, som sammen sender signaler til hjer-nen, når kroppen påvirkes.

→ Slidgigt og løb: Læs mere her!

For at gøre brug af tidligere eksem-pel, så sender systemet signal til hjer-nen, hvis du træder på en nål, men det er ikke dét signal i sig selv, der gør ondt. Det er stadigvæk kun et signal. Det gør først ondt, når hjernen har tolket på signalet som, at din tå har brug for beskyttelse.

Dit oplevede niveau af smerte kom-mer altså an på, hvordan din hjerne fortolker de signaler, din krop sender. Og det er her, at hjernen ikke altid er helt enig med, hvordan det i virkelig-heden forholder sig.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Hjernens magt

Så engang imellem kan hjernen tolke harmløse situationer som farlige, og så reagerer dit nervesystem på fuld-stændigt samme måde, som hvis du havde en fysisk skade.

Det ses fx ofte, at patienter oplever smerter længe efter, at deres skade er helet. Det kan ske, fordi systemet har tilpasset sig til situationen: Ner-verne sender signaler til hjernen, og hjernen fortolker dem som farlige.

→ Få overblik over vores priser her

Hjernens magt

Nye metoder kan snyde hjernen

Hvis din hjerne kan snyde dig til at mærke smerte, uden at der er en ska-de, så er det en mekanisme, vi poten-tielt kan udnytte den anden vej også.

I mange år har fysioterapeuter brugt spejle i behandlingen for at påvirke hjernen med et andet visuelt input.

→ Har du brug for hjælp? Book her

Lad os sige at en en patient ikke kan løfte venstre arm, fordi det gør ondt i skulderen. Her kan man snyde hjer-nen ved at løfte højre arm foran et spejl, så det ser ud som om, man løf-ter begge arme.

Hjernen registrerer, at der ikke er nogle problemer, og næste gang man prøver at løfte venstre arm, kan hjer-nen potentielt være i lidt mindre al-armberedskab, end den plejer.

Metoden kan virke på de fleste, men ikke alle har gavn af den.

→ Læs mere om VRecovery her

Workshop

Virtual Reality som behandling

I løbet af de seneste år er der kom-met nye og endnu mere effektive be-handlingsmetoder, der også arbejder innovativt. En af dem er brugen af Virtual Reality, som jeg som fysio-terapeut i København anvender.

→ Kom til gratis workshop her

Her påvirkes hjernen ved, at den op-lever noget andet med et smertefuldt område end det, der sker i virkelighe-den. Hvis du i øvrigt har spørgsmål til hjernens magt over dine smerter, er du altid velkommen til at ringe til os.

Først: En lille anatomilektion

For at forstå hvordan hjernen kan snyde os til at tro, at der sker noget andet i vores krop, end der faktisk gør, skal vi snakke lidt om kroppens bevægeappa-rat (bare rolig, jeg lover at holde det kort).

→ Hvilken faglig baggrund har jeg? Læs her

Bevægeapparatet er en overordnet betegnelse for vores knogler, sener, led og muskler. Altså alt det, der gør, at vores krop kan bevæge sig.

Så kort kunne dét siges. Men hvor kommer hjernen så ind i billedet?

Bevægeapparatet er styret af nervesystemet. Og nervesystemet er styret af – ja, du gættede rigtigt: hjernen.

→ Download vores gratis E-bog her

Bevægelsen, når du løfter din højre fod, starter altså ikke i dine benmuskler men i din hjerne. Derfor har hjernen en enorm magt over din opfattelse af, hvordan din krop har det.

Også når det handler om, hvor og hvor ondt du har. Igen: Hjernens magt.

Hjernens magt

Skade er ikke (altid) lig med smerte

Har du nogensinde prøvet at slå dig, men først registreret det bagefter?

Jeg stødte engang sammen med en anden cyklist på vej hjem fra arbejde. Jeg troede faktisk ikke, at jeg var kommet noget til, og jeg havde travlt med at komme videre. Det var først, da jeg kom indenfor døren derhjemme, at jeg opdagede, at jeg havde blod hele vejen ned ad kjolen – og at det faktisk gjor-de ret ondt i min venstre hånd.

→ Læs også: Oplever du stærke smerter?

Måske har du prøvet at falde halvvejs gennem 1. halvleg i en hektisk fodbold-kamp men først lagt mærke til i pausen, hvor ondt det egentlig gjorde?

Man skulle tro, at et åbent sår eller en forstuvning gør ondt uanset hvad. Men hvordan kan det så være, at vi nogle gange mærker smerten forsinket? Skad-en er der jo med det samme? (du gættede rigtigt: Hjernens magt).

Hjernens magt

Det er hjernens fortjeneste. For hvis du er midt i myldretidstrafikken eller en fodboldkamp – eller en jagt, flugt eller kamp for dit liv, som vores forfædre kunne være det – er det ikke særligt hensigtsmæssigt, at du reagerer på smer-ten med det samme.

→ Er det interessant, og vil du vide mere? Book et foredrag her

Med mindre du er ved at forbløde eller har åbent benbrud, er der er andre ting, der er vigtigere at fokusere på i det øjeblik. Derfor manipulerer din hjer-ne en lille smule med dig.

Når du så er i sikkerhed, får du lov at føle smerten, så du husker at rense sår-et og beskytte området. For det er det, smerte er: En besked til dig om at du skal beskytte dig selv.

Og det er jo meget smart. Lad os tage et eksempel:

Du går på bare fødder hjemme på stuegulvet, og ser måske ikke helt den nål der ligger på gulvet. Pludselig mærker du en skarp smerte fra din fod, og du løfter helt pr. refleks din fod fra jorden og ser nålen i din fod.

Uden at du selv har registreret det, har nålen udløst et mylder af signaler til hjernen som på et splitsekund tolker signalerne (og mængderne de kommer i) som farlige for din sikkerhed.

→ Læs mere om vores tilgang her

Den smerte du får her fungerer altså som din fods beskytter, så du ikke bare træder ned på foden og gør mere skade på dig selv.

På det her tidspunkt er dit nervesystem i højt alarmberedskab, fordi kroppen er i fare. Og husk: Et højt alarmberedskab betyder høj beskyttelse = mange smerter.

Herefter vil mængden af farlige signaler langsomt aftage, kroppen vil hele sig, og din hjernes alarmberedskab vil falde igen tilbage til normalt.

Faktatjek

Vidste du, at de fleste af os går rundt med skader i kroppen uden at mærke noget til det? Heller ikke engang smerter!

Alle vores hjerner tolker nemlig forskelligt på, hvornår du har brug for beskyt-telse, og vi har forskellige tærskler.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Hjernens magt

Der er efterhånden lavet rigtigt mange forsøg på personer uden smerter, hvor man har MR-scannet deres kroppe for at se, hvad den rummede på. Flere af personerne havde skader i kroppen men uden at have smerter i hverdagen.

Skader er altså ikke nødvendigvis lig med smerter. Faktisk er det næsten lige så normalt at have tilstande som diskusprolapser og fibersprængninger UDEN at have ondt, som det er MED smerter.

Vildt, ikke? Dog også forvirrende for det betyder, at smerter er lidt mere kom-plekse, end man lige går og tror. Hjernens magt er meget kraftig.

→ Læs også: Findes den “rigtige” kropsholdning?

Og omvendt: Smerte er ikke (altid) lig skade

Hjernens magt over din fornemmelse af smerte hænger sammen med det nervesystem, som vi snakkede om før. Det, der styrer dit bevægeapparat.

Som nævnt, består nervesystemet af en masse nervebaner og nerveender, som sammen sender signaler til hjernen, når kroppen oplever en påvirkning.

Hjernens magt

For at gøre brug af tidligere eksempel, så sender systemet signal til hjernen, hvis du træder på en nål, men det er ikke dét signal i sig selv, der gør ondt. Det er stadigvæk kun et signal. Det gør først ondt, når hjernen har tolket på signalet som, at din tå har brug for beskyttelse.

→ Får du slidgigt af at løbe? Læs mere her!

Dit oplevede niveau af smerte kommer altså an på, hvordan din hjerne for-tolker de signaler, din krop sender. Og det er her, at hjernen ikke altid er helt enig med, hvordan det i virkeligheden forholder sig.

Så engang imellem kan hjernen tolke harmløse situationer som farlige, og så er det, at dit nervesystem går i højt alarmberedskab på fuldstændigt samme måde, som hvis du havde en fysisk skade.

Det ses fx ofte, at patienter oplever smerter længe efter, at deres skade er helet. Det kan ske, fordi systemet har tilpasset sig til situationen: Nerverne sender signaler til hjernen, og hjernen fortolker dem ved en fejl som farlige.

→ Hvilke ydelser kan vi tilbyde dig? Læs mere her

Hjernens magt

Nye metoder kan snyde hjernen

Hvis din hjerne kan snyde dig til at mærke smerte, uden at der er en skade, så er det heldigvis en mekanisme, vi potentielt kan udnytte den anden vej også.

I mange år har fysioterapeuter brugt spejle i behandlingen for at påvirke hjer-nen med et andet visuelt input.

→ Brug for hjælp? Få et overblik over vores priser her

Lad os sige at en en patient ikke kan løfte venstre arm, fordi det gør ondt i skulderen. Her kan man snyde hjernen ved at løfte højre arm foran et spejl, så det ser ud som om, man løfter begge arme. Hjernen registrerer, at der ikke er nogle problemer, og næste gang man prøver at løfte venstre arm, kan hjernen potentielt være i lidt mindre alarmberedskab, end den plejer.

Metoden kan virke på de fleste, men ikke alle har gavn af den.

Virtual Reality som behandling

I løbet af de seneste år er der kommet nye og endnu mere effektive behand-lingsmetoder, der også arbejder innovativt. En af dem er brugen af Virtual Re-ality, som jeg som fysioterapeut i København anvender.

→ Interesseret i at vide mere? Læs mere om VRecovery her!

Her påvirkes hjernen ved, at den oplever noget andet med et smertefuldt område end det, der sker i virkeligheden. Hvis du i øvrigt har spørgsmål til hjernens magt over dine smerter, er du altid velkommen til at skrive til os her.

2019-09-12T11:40:55+00:00

About the Author:

Call Now ButtonRing nu og book en tid