Chri­sti­an Vester­vang Christiansen

  • Uddan­net fysioterapeut

  • Kan­di­dat­grad i fysioterapi

  • Tager imod henvisninger

Hvem er Christian?

Christian Vestervang Christiansen
Chri­sti­an Vester­vang Chri­sti­an­senFysi­o­te­ra­pe­ut
Hej! Jeg hed­der Chri­sti­an Vester­vang Chri­sti­an­sen, jeg er uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut og jeg har i 2022 fær­dig­gjort min kan­di­dat­grad i fysi­o­te­ra­pi på SDU. Jeg bor i Syd­hav­nen og har gjort det i snart seks år. I min fri­tid træ­ner jeg og spil­ler lidt seri­e­fod­bold i BK Skjold.

Jeg har en inter­es­se inden­for smer­te­vi­den­ska­ben, for­di jeg har ople­vet, i mine prak­tik­ker at behand­ling typisk bar præg af at se “ska­den” frem­for at se, hvil­ken per­son som har problematikken.

I min behand­ling, har jeg fokus på, at du i er cen­trum. Det bety­der, at vi sam­men plan­læg­ger et for­løb, som du kan føle dig tryg i, og vi der­med kan opnå dine mål.

Info om Christian

  • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra PH Metro­pol i Køben­havn i 2020
  • Kan­di­dat­grad i fysi­o­te­ra­pi fra SDU

Christian Vestervang Christiansen
Chri­sti­an Vester­vang Chri­sti­an­senFysi­o­te­ra­pe­ut

Hvor behand­ler Christian?

Smertefys på Østerbro i København der tilbyder fysioterapi og massage

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Chri­sti­an blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Chri­sti­ans arbejdstider:

  • Man­dag: 10 — 16
  • Tirs­dag: 8 — 15
  • Ons­dag: 10 — 17
  • Tors­dag: 9 — 15
  • Fre­dag: 8 — 14

Hvad siger Chri­sti­ans klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Giver gode gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig fremgang

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prikke.

Bent N.

⭐⭐⭐⭐⭐
De nem­me øvel­ser jeg er mod­ta­get har vir­ke­lig hjul­pet på mine smer­ter i benet som føl­ge af iskias-problemer.

Filip C.

Hvad kan du få hos Christian?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

person der får sportsmassage i københavn

Sport­s­mas­sa­ge

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

online fysioterapi

Onli­ne fysioterapi

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.