Caroline Andreasen

  • Uddan­net fysioterapeut

  • Til­by­der også hold­træ­ning

  • Tager imod henvisninger

Book en tid her

Hvem er Caroline?

Caroline Andreasen
Caro­li­ne Andrea­senFysi­o­te­ra­pe­ut

Hej! Jeg hed­der Caro­li­ne og er uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut. Jeg har altid inter­es­se­ret mig meget inden­for smer­te­vi­den­skab, da smer­ter er så kom­plek­se og påvir­ker næsten os alle sam­men på et tids­punkt i livet.

Som fysi­o­te­ra­pe­ut er det vig­tigt for mig at kun­ne give dig red­ska­ber, så du lærer at hjæl­pe dig selv. Sam­ti­dig er det afgø­ren­de for mig, at du føler dig støt­tet og tryg igen­nem behand­lin­gen, og jeg vil altid møde dig med var­me og gode lyt­te­ev­ner. 

Jeg til­by­der blan­det andet fysisk træ­ning og patien­tud­dan­nel­se, og som patient hos mig, fin­der vi sam­men den ret­te behand­ling for lige net­op dig. Hvis du vil have behand­ling af mig, fore­går det på kli­nik­ken på Øster­bro.

Info om Caroline:

  • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra PH Metro­pol i Køben­havn i 2020

  • Kur­ser: FysioPilates

Caroline Andreasen
Caro­li­ne Andrea­senFysi­o­te­ra­pe­ut
Se vores ydelser

Hvor behandler Caroline?

Caroline Andreasen hos Smertefys der giver gravidmassage til gravid kvinde på Østerbro i København

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Her til­by­der Caro­li­ne blandt andet fysi­o­te­ra­pi og mas­sa­ge på Øster­bro i København.

Caro­li­nes arbejdstider:

  • Man­dag: 11 — 16:30
  • Tirs­dag: 11 — 18
  • Ons­dag: 9 — 16
  • Tors­dag: 8:30 — 13
  • Fre­dag: 10 — 15
Book en tid her

Hvad siger Caro­li­nes klienter?

⭐⭐⭐⭐⭐
Giver gode gode råd og per­son­li­ge øvel­ser der pas­ser til det pro­blem man kom­mer med, hvil­ket giver syn­lig fremgang

Caroline Andreasen fra Smertefys der giver fysioterapi på Østerbro i København

Katri­ne B.

⭐⭐⭐⭐⭐
Jeg er meget glad og yderst til­freds, med de gode råd og vej­led­ning, som jeg har fået, og har fulgt til punkt og prikke.

Fysioterapeut Caroline Andreasen i færd med at instruere øvelser hos Smertefys

Bent N.

⭐⭐⭐⭐⭐
De nem­me øvel­ser jeg er mod­ta­get har vir­ke­lig hjul­pet på mine smer­ter i benet som føl­ge af iski­as-pro­ble­mer.

Fysioterapeut Caroline Andreasen fra Smertefys igang med træning på Østerbro i København

Filip C.

Book en tid her

Hvad kan du få hos Caroline?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysioterapi i København

massage på briks af en fysioterapeut

Massage i København

akut fysioterapi i københavn

Akut fysioterapi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjemmebehandling

person der får sportsmassage i københavn

Sportsmassage

to der skriver på computer i et firma

Firmamassage

Book en tid her

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.