fbpx

Årsagen til kroniske smerter - nål i en høstak?

af Thomas Vain-Nielsen, 11.09.2019

At lede efter nålen i høstakken..

Det har historisk været populært for læger og sundhedsfolk, at snakke i speci-fikke årsager til smerter og herfra lave sammenhænge til hvorfor problemet er opstået. På den måde kan det “led” i kæden som er “dysfunktionelt” ænd-res og mønsteret kan stoppes. Blandt fysioterapeuter ser man derfor ofte følgende beskrivelse:

“Vi laver ikke kun symptombehandling men behandler altid selve årsagen til dine smerter.”

En ting vi hurtigt kan blive enige om er, at det mest hensigtsmæssige vel altid er, at behandle årsagen som forsager symptomerne. Ellers kan man jo blive ved i mange år med “bare” at lave symptombehandling.

→ Læs også: Hvordan passer du bedst på din ryg?

Årsagen

Er du fx. så uheldig, at få en kniv i ryggen (sker heldigvis ikke så ofte), bør behandlingens første go-to så være at massere dine sikkert meget spændte muskler omkring kniven?

Nej selvfølgelig ikke – det bør være at fjerne kniven (og ringe 112 bagefter).

→ Hvilken faglig baggrund har jeg? Læs her

Så når det gør ondt et sted i kroppen, må det vel betyde, at kniven (årsagen) sidder et eller andet sted og bare venter på at blive opdaget? I den sammen-hæng har vi som sundhedsfolk ofte fungeret som håndværkere:

Find roden til problemerne og fiks det. Simpelt! What could go wrong?

Årsagen

Problemet med årsags-tankegangen

For at forstå problemerne med denne tankegang, vil jeg her give et eksempel fra da jeg netop var blevet færdiguddannet:

En dag på klinikken havde jeg min første patient med diagnosen “fibromyalgi” (en tilstand hvor man oplever mange smerter flere steder i kroppen på trods af lav grad (eller ingen) påviselig fysisk skade på en scanner).

→ Interesseret i smerter? Bliv endnu klogere her

Jeg forsøgte hård træning, hvilket gav hende flere smerter. Okay, så det var lidt for hårdt, det gav fint mening, hvorfor hun fik flere smerter.

Forsøgte “blød” træning i stedet – dog resulterende i endnu flere smerter. Laser. Nåle. Blid massage. Der var ikke det, jeg ikke prøvede. Alt var helt ligemeget, for uanset hvor god tanken bag var, kom hun altid tilbage ugen efter og havde endnu flere smerter end før.

Verdens dårligste fysioterapeut? Eller greb jeg det forkert an?

→ Læs mere om vores tilgang til dig her

Årsagen

Hvad var årsagen så?

Den reelle årsag til hendes smerter (og til fibromyalgi generelt) er stadigvæk ukendt. Vi har altså her at gøre med en sygdom, hvor mængden af smerte der mærkes og mængden af skade i kroppen ikke stemmer overens.

Men hvordan går det op? Er det ikke meningen, at vi kun skal mærke smerte, når kroppen er kommet til skade? Hvis du læser med lidt endnu, kan jeg forsikre dig for, at jeg vil forsøge at udrede de lidt komplekse tråde.

→ Har du brug for akut fysioterapi? Læs mere her

Men først: Hvad havde hun fået af vide?

De fleste ved efterhånden, at internettet måske ikke altid er det mest trovær-dige sted at finde sin sundhedsinformation (i mange tilfælde kan den nævne cancer og andre farlige ting, som du ikke skal være bekymret for).

Et kort kig og det bugner frem med bud på potentielle årsager til smerter:

 • Ulige benlængder
 • Svag core/ryg
 • Platfod
 • “Forkert” holdning
 • Knæ der går for meget indad (valgus)
 • Hypermobilitet

Og listen er meget længere…

→ Læs også: Findes den “rigtige” kropsholdning?

Råd

Fælles for de ovenstående diagnoser er, at det typisk er ting som vi forbinder med noget skidt (og måske endda farligt). Fælles er også, at du nok tænker, at du bliver nød til at komme af med det, før du kan få det bedre (eller kompen-sere ved at træne meget).

Og sidst men ikke mindst, så er det fælles for ALLE disse diagnoser, at de i lige så høj grad (og i de fleste tilfælde endda højere!) også ses hos personer der IKKE har nogen smerter. Det betyder altså, at mange mennesker lever i bed-ste velgående med en eller flere af ovenstående diagnoser – uden at være i større risiko for at få smerter.

→ Læs mere om hjernens magt her

Vent! Siger du, at min læge er dårlig, når han siger, at mine rygsmerter skyldes en ulige benlængde?

Absolut ikke. Vores viden har dog ændret sig meget (og gør det fortsat), så vi ved i dag, at sammenhængen mellem de forskellige nævnte diagnoser og smerter faktisk er ret lav.

→ Download vores gratis E-bog her

Årsagen

Selv når årsagen syntes tydelig…

Misforstå mig endelig ikke; Du kan sagtens være i slemme smerter fra om-rådet mellem den 4. og 5. lændehvirvel (lige hvor lægerne har påvist en dis-kusprolaps), hvor smerterne da virker meget lige til. Der kan da være en stor sandsynlighed for, at den spiller en betydelig rolle for dine smerter.

Men selv når årsagen til smerterne kan virke meget lige til, så er de det ofte ikke. For hvordan kan vi overhovedet være sikre på, at den diskusprolaps som er påvist på MR-scanneren, ikke har været der længe før, du fik ondt?

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Lad os kigge på nogle eksempler:

1) I følgende studie tog man 200 smertefrie mennesker og scannede dem hvert halve år over en periode på 5 år for at spore kroppens udvikling. Over de 5 år mens studiet var igang fik 51 ud af de 200 personer, akutte og kraftige smerter i ryggen (så altså ca. 25% af studiets deltagere fik smerter undervejs). Af de 51 personer som fik pludselige og kraftige smerter, kunne man hos 43 af dem observere… ingen ændring af rygsøjlens strukturer før/efter smerter.

Så for at præcisere: Hos 43 ud af 51 personer med akutte og kraftige smerter, var der altså INGEN strukturel ændring før/efter smerterne startede (nogle af smerterne varede flere uger endda).

→ Er det interessant, og vil du vide mere? Book et foredrag her

Hvordan kan man være i så kraftige smerter selvom rygsøjlen ser sund og rask ud på billedet?

2) Et andet eksempel er dette studie, hvor 3110 personer uden smerter fik lov til at træde ind i en scanner, for at se hvad kroppen gemte på. Herunder kan du se resultaterne:

Årsagen

→ Forebyggelse på arbejdet? Få en firma-aftale her

Ud af x-aksen ses alderen, og nedenunder er den procentvise sandsynlighed for, at personer med den alder har forskellige “syndromer” (fx. ses det, at selv hvis du er en rask person på 30 år uden smerter i ryggen stadigvæk har 52% sandsynlighed for at have begyndende slittage af bruskskiverne i ryggen). Her ses det, at sandsynligheden for at have forskellige “skader” stiger med alderen – uden at du nødvendigvis mærker smerter ved det.

Betyder det så, at strukturer ikke spiller nogen rolle i forbindelse med smer-ter? Selvfølgelig ikke. Det betyder bare, at smerte er lidt mere (læs: En del mere!) komplicerede end at kigge på strukturerne i kroppen alene.

→ Få god vejledning over telefonen her

Årsagen

Et spørgsmål om tolkning?

Mange faktorer lige fra fysisk skade på kroppen til depression kan bidrage til, at din krop går i forhøjet beredskab. Alt forskning fortæller os dog, at to per-soner med fx. den samme mængde slidgigt kan mærke vidt forskellige ting.

Det betyder altså, at de signaler som sendes fra vævet i kroppen til hjernen, tolkes anderledes fra person til person. Smerte handler derfor mere om, hvordan din hjerne tolker de signaler, den får ind, end det handler om, hvor langt det ene ben er ift. det andet (ikke ensbetydende med at det ikke kan spille en rolle i den sammenhæng).

→ Hvilke ydelser kan vi tilbyde dig? Læs mere her

Et stort skridt i den rigtige retning er først og fremmest at acceptere, at smer-te er mere komplekst, og at der sjældent findes et nemt svar til, hvorfor det gør ondt. Og det bringer usikkerhed med sig:

I et samfund som i høj grad er bygget op omkring diagnoser og tydelige år-sager, kan det være svært at finde plads til usikkerhed (selvom vores viden på mange områder er begrænset). Der er også et stort pres fra især forsikrings-selskaber mm. om, at finde “grunden” til hvorfor dine smerter bliver ved med at være der.

→ Hvad består vores forløb af? Læs her

Netop ovenstående er en enorm strukturel udfordring i forbindelse med ef-fektiv smertebehandling.

Årsagen

Er der plads til usikkerhed?

Spørgsmålet er så om der reelt er plads til denne usikkerhed i dagligdagen? Forventer vi i virkeligheden mere end vores viden om smerter kan retfærdig-gøre?

Muligvis. Netop forventningerne kan være en årsag til at mange sundhedsfolk stadigvæk giver tvivlsomme årsagssammenhænge; det er ofte nemmere at forholde sig til en platfod end at få af vide, at alting formentlig påvirker hinan-den i et stor spindelvæv, og at vi ikke kan skille det ad.

→ Hvor meget søvn skal du have? Læs her!

I 2019 er smerter blevet anerkendt som en sygdom i sig selv af WHO (World Health Organization) hvilket understreger, at smerter ofte ikke er noget vi kan se en på scanner. Sandheden er, at vi i dag ved meget mere om mekanismer-ne bag smerter, end vi ved om, hvad vi faktisk kan gøre imod dem.

Men så er spørgsmålet så; Vil man helst have en korrekt men svært-forståelig forklaring eller en forkert men let forklaring?

→ Læs også: Oplever du stærke smerter?

Der er ingen tvivl om, at der ligger en stor kommunikations-opgave i, at for-klare og tydeliggøre hvad smerte reelt er, og hvad vi har af viden på området (der er nemlig rigtig meget!).

Løb

Konklusion

Videnskabeligt ved vi, at kroniske smerter opstår og påvirkes igennem kom-plekse processor i vores hjerne og nervesystem. I nogle tilfælde kan smerter være mere ligetil (tænk på kniven i låret eller hvis din ankel er tydeligt varm og hævet). I mange andre tilfælde er det dog meget mindre lige til.

→ Brug for hjælp? Få et overblik over vores priser her

Skader og smerter kan ofte hænge fint sammen ved akutte smerter (behøver det dog heller ikke. Tænk på et hold i nakken hvor der ikke er noget fysisk at se på en scanner). Dog bliver billedet mere udvandet, når man ser på smerter der har varet ved i lang tid.

Usikkerhed er ikke ensbetydende med, at vi har dårlig viden på området. Det betyder blot, at de sammenhænge som vi tidligere har syntes giver god me-ning, er en lille smule mere komplekse end først antaget.

→ Vil du øge din præstation? Læs mere om vores elite-screeninger her

Betyder alt det her så, at din ulige benlængde eller hypermobilitet i ryggen ikke spiller nogen rolle for dine smerter?

Hvis du er usikker på din situation anbefaler vi altid, at du enten ringer til os eller booker en tid, så du kan få fysioterapi i København.

→ Har du brug for hjælp? Book en tid her

At lede efter nålen i høstakken..

Det har historisk været populært for læger og sundhedsfolk, at snakke i specifikke årsager til smerter og her-fra lave sammenhænge til hvorfor problemet er opstået.

På den måde kan det “led” i kæden som er “dysfunktionelt” ændres og mønsteret kan stoppes. Blandt fysio-terapeuter ser man derfor ofte følg-ende beskrivelse:

“Vi laver ikke kun symptombehandling men behandler altid selve årsagen til dine smerter.”

En ting vi hurtigt kan blive enige om er, at det mest hensigtsmæssige vel altid er, at behandle årsagen som forsager symptomerne. Ellers kan man jo blive ved i mange år med “bare” at lave symptombehandling.

→ Læs mere om vores tilgang her

Årsagen

Er du fx. så uheldig, at få en kniv i ryggen (sker heldigvis ikke så ofte), bør behandlingens første go-to så være at massere dine sikkert meget spændte muskler omkring kniven?

Nej selvfølgelig ikke – det bør være at fjerne kniven (og ringe 112 bagefter).

→ Hvad er min baggrund? Læs her

Så når det gør ondt et sted i kroppen, må det vel betyde, at kniven (årsagen) sidder et eller andet sted og bare venter på at blive opdaget? Vi har i den sammenhæng som sundhedsfolk ofte fungeret som håndværkere:

Find roden til problemerne og fiks det. Simpelt! What could go wrong?

→ Læs: Den “rigtige” kropsholdning

Årsagen

Problemet med tankegangen

For at forstå problemerne med den-ne tankegang, vil jeg her give et ek-sempel fra da jeg netop var blevet færdiguddannet:

En dag på klinikken havde jeg min første patient med diagnosen “fibro-myalgi” (en tilstand hvor man oplever mange smerter flere steder i kroppen på trods af lav grad (eller ingen) på-viselig fysisk skade på en scanner).

→ Læs: Oplever du stærke smerter?

Jeg forsøgte hård træning, hvilket gav hende flere smerter. Okay, så det var lidt for hårdt, det gav fint mening, hvorfor hun fik flere smerter.

Forsøgte “blød” træning i stedet – dog resulterende i endnu flere smerter. Laser. Nåle. Blid massage. Der var ik-ke det, jeg ikke prøvede. Alt var helt ligemeget, for uanset hvor god tan-ken bag var, kom hun altid tilbage ugen efter og havde endnu flere smerter end før.

→ Brug for akut fysioterapi? Læs her

Verdens dårligste fysioterapeut? Eller greb jeg det forkert an?

Hjernens magt

Hvad var årsagen så?

Årsagen til hendes smerter (og til fibromyalgi generelt) er stadigvæk ukendt. Vi har altså her at gøre med en sygdom, hvor mængden af smerte der mærkes og mængden af skade i kroppen ikke stemmer overens.

Men hvordan går det op? Er det ikke meningen, at vi kun skal mærke smerte, når kroppen er kommet til skade? Hvis du læser med lidt endnu, kan jeg forsikre dig for, at jeg vil for-søge at udrede de komplekse tråde.

→ Få mere viden om smerter her

Årsagen

Men først: Hvad havde hun fået af vide?

De fleste ved efterhånden, at inter-nettet måske ikke altid er det mest troværdige sted at finde sin sund-hedsinformation (i mange tilfælde nævnes cancer og andre farlige ting, som du ikke skal være bekymret for).

→ Læs: Få 3 gode råd her

Et kort kig og det bugner frem med bud på potentielle årsager til smerter:

 • Ulige benlængder
 • Svag core/ryg
 • Platfod
 • “Forkert” holdning
 • Knæ der går for meget indad
 • Hypermobilitet

Og listen er meget længere…

→ Bliv klogere i bloggen her

Årsagen

Fælles for de ovenstående diagnoser er, at det typisk er ting som vi forbin-der med noget skidt (og måske endda farligt). Fælles er også, at du nok tæn-ker, at du bliver nød til at komme af med det, før du kan få det bedre (el-ler kompensere ved at træne meget).

Og sidst men ikke mindst, så er det fælles for ALLE disse diagnoser, at de i lige så høj grad (og i de fleste tilfæl-de endda højere!) også ses hos per-soner der IKKE har nogen smerter.

→ Læs mere i vores E-bog her

Det betyder altså, at mange menne-sker lever i bedste velgående med en eller flere diagnoser – uden at være i større risiko for at få smerter.

Vent! Siger du, at min læge er dårlig, når han siger, at mine rygsmerter skyldes en ulige benlængde?

→ Vil du vide mere? Book et foredag!

Absolut ikke. Vores viden har dog ændret sig meget (og gør det fortsat), så vi ved i dag, at sammenhængen mellem de forskellige nævnte diagno-ser og smerter faktisk er ret lav.

Årsagen

Selv når årsagen syntes tydelig…

Misforstå mig endelig ikke; Du kan sagtens være i slemme smerter fra området mellem den 4. og 5. lænde-hvirvel (lige hvor lægerne har påvist en diskusprolaps), hvor smerterne da virker meget lige til. Der kan da være en stor sandsynlighed for, at den spil-ler en betydelig rolle for smerterne.

→ Få god vejledning over telefonen her

Men selv når årsagen til smerterne kan virke meget lige til, så er de det ofte ikke. For hvordan kan vi overho-vedet være sikre på, at den diskus-prolaps som er påvist på MR-scan-neren, ikke har været der længe før, du fik ondt?

Lad os kigge på nogle eksempler:

Årsagen

I følgende studie tog man 200 smer-tefrie mennesker og scannede dem hvert halve år over en periode på 5 år for at spore kroppens udvikling. Over de 5 år mens studiet var igang fik 51 ud af de 200 personer, akutte og kraftige smerter i ryggen (så altså ca. 25% af studiets deltagere fik smerter undervejs).

→ Læs også: Om hjernens magt

Af de 51 personer som fik pludselige og kraftige smerter, kunne man hos 43 af dem observere… ingen ændring af rygsøjlens strukturer før/efter smerter.

Så for at præcisere: Hos 43 ud af 51 personer med akutte og kraftige smerter, var der altså INGEN fysisk ændring før/efter smerterne startede (nogle af smerterne varede lang tid).

→ Læs også: Av min ryg!

Hvordan kan man være i så kraftige smerter selvom rygsøjlen ser sund og rask ud på billedet?

Et andet eksempel er dette studie, hvor 3110 personer uden smerter fik lov til at træde ind i en scanner, for at se hvad kroppen gemte på. Herunder kan du se resultaterne:

Årsagen

→ Slidgigt og løb: Læs mere her!

Ud af x-aksen ses alderen, og neden-under er den procentvise sandsynlig-hed for, at personer med den alder har forskellige “syndromer” (fx. ses det, at selv hvis du er en rask person på 30 år uden smerter i ryggen sta-digvæk har 52% sandsynlighed for at have begyndende slittage i ryggen).

Her ses det, at sandsynligheden for at have forskellige “skader” stiger med alderen – uden at du nødvendigvis mærker smerter ved det.

→ Få en firma-aftale her

Betyder det så, at strukturer ikke spil-ler nogen rolle i forbindelse med dine smerter? Selvfølgelig ikke. Det betyd-er bare, at smerte er lidt mere (læs: En del mere!) komplicerede end kun strukturerne i kroppen.

Årsagen

Et spørgsmål om tolkning?

Mange faktorer lige fra fysisk skade på kroppen til depression kan bi-drage til, at din krop går i forhøjet be-redskab. Alt forskning fortæller os dog, at to personer med fx. den sam-me mængde slidgigt kan mærke vidt forskellige ting.

→ Læs mere om slidgigt her

Det betyder altså, at de signaler som sendes fra vævet i kroppen til hjer-nen, tolkes anderledes fra person til person. Smerte handler derfor mere om hvordan din hjerne tolker de sig-naler den får ind end det handler om hvor langt det ene ben er ift. det and-et (ikke ensbetydende med at det ik-ke kan spille en rolle dog).

Et stort skridt i den rigtige retning er først og fremmest at acceptere, at smerte er mere komplekst, og at der sjældent findes et nemt svar til, hvor-for det gør ondt. Og det bringer usik-kerhed med sig:

→ Hvad består et forløb af? Læs her

I et samfund som i høj grad er bygget op omkring diagnoser og tydelige år-sager, kan det være svært at finde plads til usikkerhed (selvom vores viden på mange områder er begræn-set). Der er også et stort pres fra især forsikringsselskaber mm. om, at fin-de “grunden” til hvorfor dine smerter bliver ved med at være der.

Netop ovenstående er en enorm strukturel udfordring i forbindelse med effektiv smertebehandling.

→ Se hvilke ydelser vi tilbyder her

Årsagen

Er der plads til usikkerhed?

Spørgsmålet er så om der reelt er plads til denne usikkerhed i virkelig-heden? Forventer vi i virkeligheden mere end vores viden om smerter kan retfærdiggøre?

Muligvis. Netop forventningerne kan være en årsag til at mange sundheds-folk stadigvæk giver tvivlsomme år-sagssammenhænge; det er ofte nem-mere at forholde sig til en platfod end at få af vide, at alting formentlig på-virker hinanden i et stor spindelvæv, og at vi ikke kan skille det ad.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

I 2019 er smerter blevet anerkendt som en sygdom i sig selv af WHO (World Health Organization) hvilket understreger, at smerter ofte ikke er noget vi kan se en på scanner.

Sandheden er, at vi i dag ved meget mere om mekanismerne bag smer-ter, end vi ved om, hvad vi faktisk kan gøre imod dem.

→ Læs mere om kroniske smerter her

Men så er spørgsmålet så; Vil man helst have en korrekt men svært-forståelig forklaring eller en forkert men let forklaring?

Der er ingen tvivl om, at der ligger en stor kommunikations-opgave i, at for-klare og tydeliggøre hvad smerte re-elt er, og hvad vi har af viden på om-rådet (der er nemlig rigtig meget!).

→ Få overblik over vores priser her

Stærke smerter

Konklusion

Videnskabeligt ved vi, at kroniske smerter opstår og påvirkes igennem komplekse netværk af processor i vo-res hjerne og nervesystem. I nogle til-fælde kan smerter være mere ligetil (tænk på kniven i låret eller hvis din ankel er tydeligt varm og hævet). I mange andre tilfælde er det dog meget mindre lige til.

→ Hvad kan du få af tilskud? Læs her

Skader og smerter kan ofte hænge fint sammen ved akutte smerter (be-høver det dog heller ikke. Tænk på et hold i nakken hvor der ikke er noget fysisk at se på en scanner). Dog bliver billedet mere udvandet, når man ser på smerter der har varet ved længe.

Usikkerhed er ikke ensbetydende med, at vi har dårlig viden på områd-et. Det betyder blot, at de sammen-hænge som vi tidligere har syntes giver god mening, er en lille smule mere komplekse end først antaget.

→ Læs om søvn og smerter her!

Betyder alt det her så, at din ulige benlængde eller hypermobilitet i ryggen ikke spiller nogen rolle for dine smerter?

Hvis du er usikker på din situation anbefaler vi altid, at du ringer til os, så du kan få den fysioterapi i København, du har brug for.

→ Har du brug for hjælp? Book her

By | 2019-09-12T13:20:59+00:00 september 11th, 2019|Hjælp til smerter, Nyeste|0 Comments

About the Author:

Stifter af Smertefys.nu, autoriseret fysioterapeut og stud. master i Smertevidenskab og Tværfaglig smertebehandling på Aalborg Universitet. Jeg er et nysgerrigt og videnssøgende menneske, der gør en kæmpe ære i at sprede ny viden om smerter.

Leave A Comment

Call Now ButtonRing nu og book en tid